Project

Verpakkingen vs. Verliezen

In de voedingsmiddelenindustrie wordt hard gewerkt aan een duurzame oplossing voor het reduceren van de hoeveelheid plastic verpakkingen. Een (plastic) verpakking wordt toegepast vanwege barrière eigenschappen waarmee ze de levensduur (shelf life) van het (vers)product verlengen. Het wegnemen van de plastic verpakking zal de levensduur doen afnemen en voedselverspilling doen toenemen.

Verduurzaming zonder meer verliezen

Het doel van dit project is de relatie tussen verpakkingen en alternatieve technieken enerzijds en behoud kwaliteit van (vers)producten anderzijds te kwantificeren. Op deze manier kunnen er optimale en goed onderbouwde duurzame keuzes gemaakt worden. Niet alleen op duurzame materialen, maar vooral op duurzame productieketens; van (vers) product tot en met afvalverwerking en recycling.

Effect weglaten verpakkingen

Het aanpassen van verpakkingen heeft effect op zowel de kwaliteit van producten, de keten waarin de producten worden vervoerd, als op de verpakkingsmaterialen zelf. Dit project levert gekwantificeerde informatie waarmee bedrijven kunnen bepalen wat in hun specifieke situatie de meest duurzame oplossing biedt. Bijvoorbeeld of een komkommer wel of niet verpakt moet worden, of een alternatieve techniek een duurzamere keuze is. Dit onderzoek helpt de discussie te onderbouwen met feiten in plaats van sentiment en onderbuikgevoel.

Het project zal zich via concrete cases richten op alternatieve verpakkingsmethoden. Dit kunnen cases zijn die aansluiten bij de volgende trends:

Afhankelijk van de casus zal gekeken worden naar bijvoorbeeld:

Per casus komen concrete antwoorden en data die direct door bedrijven benut kunnen worden.

In een overkoepelend programma zal de kennisintegratie geborgd en sectorbreed vertaald gaan worden.

We zijn gedurende het project op zoek naar samenwerking met bedrijven voor deze cases. We zoeken samenwerking met voedingsmiddelenproducenten, handelsbedrijven (in vers), supermarkten, verpakkingsleveranciers en -producenten en producenten van alternatieve technieken. Het belangrijkste is dat u geïnteresseerd bent in het verduurzamen van productieketens. Deelnemende bedrijven worden gevraagd om een cash en in-kind bijdrage te leveren. Dit laatste kan gerealiseerd worden met inbreng van materiaal en technieken en participatie in praktijkexperimenten. Deze bijdrage wordt aangevuld met een deel financiering vanuit het project via de Topsector Agri & Food. Bent u geïnteresseerd om deel te nemen, neem dan contact met ons op.

Meer informatie

Publicaties