Project

Voortgang groepshuisvesting van voedsters in de konijnenhouderij

Met enkele korte verkenningen wordt een update voor LNV gemaakt over de voortgang van groepshuisvesting in de konijnenhouderij

In Nederland wordt toegewerkt naar het part-time huisvesten van voedsters in groepen. Aanleiding is de maatschappelijk vraag hiernaar vanuit welzijnsoverwegingen. Van 2016 tot 2020 is in de PPS Innovatieprogramma Gezondheid en welzijn van parkgehuisveste konijnen (TKI-AF 15234) geconstateerd dat part-time groepshuisvesting van voedsters technisch mogelijk is, maar dat het (naast enkele markt- en economische belemmeringen) niet probleemloos is vanwege onderlinge agressie tussen voedsters. In een kort en beperkt project wordt actuele informatie over de diertechnische belemmeringen uit de praktijk en wetenschap verzameld: bij bedrijven waar dieren onder Beter Leven condities gehouden worden, bij internationale peers en in de wetenschappelijke literatuur.

Nadruk ligt op het vóórkomen en de mogelijkheden tot voorkómen van onderling beschadigend gedrag van voedsters

Publicaties