Project

WMG SMI Agmemod strategic investment project 2021 

AGMEMOD staat voor "AGricultural MEmber states MODelling" (https://agmemod.eu/). Het wordt sinds 2001 ontwikkeld door het AGMEMOD Partnership, een consortium van nationale universitaire instituten en onderzoeksbureaus uit EU-landen en potentiële toetredingslanden. Het is een dynamisch, partieel, meerlanden- en multimarktevenwichtssysteem dat in een GAMS-omgeving wordt opgelost.

Het project beoogd het AGMEMOD-model te verbeteren en daarmee het model (Nederlandse module) geschikt te maken om bij te dragen aan beleidssimulaties voor een meer duurzame en klimaat-slimme landbouw en daarmee een inspirerende en leidende positie in te nemen in landbouwmilieubeleidsmodellering en beleidsevaluaties. Dit zou de modellen en de Nederlandse positie binnen de EU-brede beleidsarena en het EU Agmemod-consortium versterken. Het project zal een rapport opleveren over Agmemod-verbeteringen met betrekking tot landbouwmilieumodelleringskwesties. De resultaten van modelbenadering zullen worden gepresenteerd op EAAE-conferentie/Workshop en op de Wageningen Modelling Workshop 2021.

Publicaties