Project

WMG Task 5 Integrated application of WR models 

Wageningen Research heeft een breed aanbod aan modellen om antwoord te geven op de hedendaagse mondiale uitdagingen. Veel van die uitdagingen, zoals klimaat veranderingen en voedsel zekerheid, zijn met elkaar verbonden en behoeven daarom een integrale aanpak. Dit vertaalt zich dan ook in een noodzaak voor geïntegreerde modellen die meerdere WR disciplines omvatten. Het doel van Taak 5 is om samenwerking tussen modellen en teams van model experts te bevorderen.

Geïntegreerde modellen zijn noodzakelijk om de toekomstige steeds complexere vragen te beantwoorden. Tegelijkertijd kunnen ze sturend zijn voor het formuleren van nieuwe onderzoeksvragen en kennisontwikkeling. Het proces van model integratie vergt een lange termijn strategie en de allocatie van voldoende middelen, in termen van expertise en budget. Dat is nu niet het geval en ontwikkelingen geschieden vooral op een ad hoc basis.

Daarom is WMG Taak 5 erop gericht de benodigde collaboratie tussen modellen maar ook teams van model experts in kaart te brengen door (1) een overzicht van de beschikbare kennis en ‘best practices’ om modellen te combineren en (2) hoe dit in de bestaande werk cultuur in te bedden, dan wel eraan toe te voegen. Uiteindelijk moet dit resulteren in een formalisatie van project-overstijgende samenwerkingsverbanden zodat eventuele veelbelovende model collaboraties niet eindigen nadat een specifiek project ten einde is. Het vast stellen als ook onderhouden van dergelijke samenwerkingsverbanden zou een taak van de WMG kunnen zijn.

In 2022 wordt het werk voortgezet volgens deze twee sporen. Dit betekent (1) een verdere inventarisatie van ‘best practices’ uit bestaande initiatieven tot het ontwikkelen van integrale modellen. Hiertoe zal de samenwerking gezocht worden met andere WMG taken gericht op de verbetering van kwaliteit van modellen en de praktijk van het programmeren (WMG Take 3 en 4). En (2) samenwerking met het WMG governance initiatief vooral gericht op hoe de benodigde cultuur te ontwikkelen die zulke lange-termijn samenwerkingsverbanden ondersteunt. Uiteindelijk moet dit resulteren in een set aanbevelingen voor verbeterde model integratie. Dit zal dan gepresenteerd en besproken worden op de WMG workshop einde 2022.

Publicaties