Sleuteltechnologie 1: Smart Technology in Agri-Horti-Water-Food

(BO-43, BO-67) - ‘Smart Technology in Agri-Horti-Water-Food’ is een thema dat een groot deel van de andere missies doorsnijdt. Het omvat een aantal technologische pilaren: sensoren, data-analyse, modellering, interpretatie, beslissingen, standaarden, robots, sociale en economische impact.

Autonome en AI-gebaseerde analyse en beslissystemen zullen leren omgaan met expertkennis, intuïtie en logica om zo nieuwe data in nieuwe situaties te kunnen interpreteren en behandelen en te leren van bestaande data. Deze technologische ontwikkelingen dragen bij aan oplossingen voor het agri-horti-food-water domein. Aandacht voor societal en economic concerns (privacy, security, businessmodellen etc.) is daarbij onmisbaar.

Projecten: