Nieuws

Het sequencen van wilde verwanten van spinazie

article_published_on_label
29 november 2019

Een consortium bestaande uit WUR Plant Breeding, CGN en vijf veredelingsbedrijven zal de DNA sequenties van de twee wilde verwanten van spinazie proberen te ontrafelen. Het doel van dit vier jaar durende project is het leggen van een solide basis voor de ontwikkeling van nieuwe spinazie rassen en innovatief onderzoek.

De primaire doelstelling is meer te weten over de variatie in wilde spinazie soorten met het oog op het ontwikkelen van nieuwe spinazie rassen die passen in een landbouw die gericht is op het sluiten van kringlopen.  Het onderzoek zal gebruik maken van spinazie materiaal dat in 2008 en 2011 is verzameld door het CGN tijdens collectiemissies in respectievelijk Centraal Azië en de Trans Kaukasus.

De spinazie soorten die onderzocht worden zijn Spinacia turkestanica en Spinacia tetrandra. Van deze soorten zullen de referentiegenomen bepaald worden. Vervolgens zullen ca. 100 verschillende monsters van de wilde spinaziesoorten geresequenced worden, om te kijken welke variatie in de soorten aanwezig is. Deze kennis is basis voor toekomstige toepassingen voor het ontwikkelen van nieuwe rassen.

Het project wordt uitgevoerd in het kader van het TKI (Topconsortia voor Kennis & Innovatie) Agri & Food programma van de Nederlandse overheid.