Nieuws

Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) voor het voetlicht

article_published_on_label
22 maart 2021

In het magazine ‘Meten, tellen, verzamelen en duiden voor de overheid’ is te lezen hoe breed en divers de Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) van Wageningen University & Research zijn. Een van de zes WOT-programma’s is ‘Genetische Bronnen’, dat wordt uitgevoerd door het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN).

Wettelijke Onderzoekstaken worden in opdracht van de overheid uitgevoerd bij Wageningen University & Research. Het doel is om het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) te ondersteunen bij het handhaven en uitvoeren van zogenaamde wettelijke taken, die zijn gebaseerd op internationale verplichtingen en regelgeving van de Nederlandse overheid.

De zes WOT-programma’s worden uitgevoerd door één WOT-instituut en vijf WOT-programma-units binnen Wageningen Research.

Het magazine geeft met aansprekende voorbeelden uitleg over diverse onderzoeken van de zes WOT-programma’s: Genetische Bronnen (CGN), Voedselveiligheid (Wageningen Food Safety Research), WOT Besmettelijke dierziekten (Wageningen Bioveterinary Research), WOT Natuur en Milieu (Wageningen Environmental Research) , Economische Informatievoorziening (Centrum voor Economische Informatievoorziening (CEI) en Visserij (Centrum voor Visserijonderzoek (CVO).

WOT Genetische bronnen

De WOT Genetische bronnen is gericht op het behoud en het duurzame gebruik van genetische bronnen. In opdracht van LNV beheert het Centrum voor Genetische Bronnen (CGN) collecties van gewassen, landbouwhuisdieren en bomen en stimuleert het duurzaam gebruik hiervan. De brede genetische variatie die in de CGN-genenbankcollecties bewaard wordt, is noodzakelijk voor de ontwikkeling van betere en geschikte rassen van gewassen, landbouwhuisdieren en bomen, voor een duurzame en veerkrachtige landbouw en bosbouw. Zo draagt genetische diversiteit bij aan voedselzekerheid in de toekomst.

In het magazine is te lezen waarom dit een Wettelijke Onderzoekstaak is, en hoe het CGN de taken uitvoert (pp. 40-55). De informatie is gelardeerd met een aantal illustratieve voorbeelden, zoals ‘Op jacht naar sterke zaden’ (p. 46), ‘Een appeltje voor de dorst’ (p. 50) en ‘DNA-test voor zeldzame runderrassen’ (p. 53).

Het magazine ‘WOT: Meten, tellen, verzamelen en duiden voor de overheid’ is als fysiek magazine en online beschikbaar.