Nieuws

Nico van den Brink benoemd tot persoonlijk hoogleraar Milieutoxicologie

Gepubliceerd op
18 januari 2023

De raad van bestuur heeft Nico van den Brink benoemd tot persoonlijk hoogleraar Milieutoxicologie bij de leerstoelgroep Toxicologie van Wageningen University & Research (WUR). Sinds 2014 werkt Van den Brink voor de leerstoelgroep Toxicologie en leidt daar de milieutoxicologiegroep. Het onderzoek van de groep richt zich onder andere op vogels en zoogdieren, maar ook andere soorten als kokkels en fruitvliegen. Er wordt gekeken naar mogelijke effecten van stoffen op het gedrag en immuunsysteem van deze dieren.

‘Verandering van gedrag kan al optreden bij lage milieuconcentraties van stoffen, zoals we gezien hebben in een studie onder Brandganzen op Spitsbergen’, legt Van den Brink uit. Op dit moment onderzoeken enkele PhD’s binnen de groep wat de onderliggende mechanismen zijn die dergelijke gedragseffecten op zulke lage blootstellingsconcentraties kunnen veroorzaken. Het onderzoek aan het immuunsysteem van dieren richt zich op soorten die mogelijk een rol spelen in de verspreiding van zoönoses onder kleine zoogdieren als de bosmuis. ‘Ik ben erg geïnteresseerd in het vaststellen van de onderliggende werkingsmechanismen waarlangs stoffen dergelijke effecten veroorzaken. Dit is noodzakelijk om de subtiele, maar relevante, effecten in het veld te verklaren en koppelen aan de voorkomende verontreinigingen.’

Pinguïns en stormvogels

Van den Brink studeerde biologie aan de toenmalige Landbouw Universiteit en kwam pas tijdens zijn promotie in aanraking met milieutoxicologie. In die periode deed hij onderzoek aan zogenaamde persistente organische verontreinigingen (POP’s) in pinguïns en stormvogels van Antarctica. Het feit dat deze Antarctische vogels, die waarschijnlijk nog nooit een mens gezien hadden, verontreinigd waren met stoffen die duizenden kilometers weg waren geproduceerd of gebruikt, was verbijsterend op dat moment. ‘Dit is nog steeds een belangrijk drijfveer voor mij om beter inzicht te krijgen in de daadwerkelijke milieurisico’s van stoffen’.

Nico.jpg

Milieurisico’s in beeld

Na zijn promotie heeft van den Brink 15 jaar bij het toenmalige Alterra gewerkt. Hier heeft hij zich onder andere gericht op het ontwikkelen van nieuwe methodes om de blootstelling van vogels en zoogdieren te modelleren op landschapsschaal. Daarnaast heeft hij projecten geleid om op grotere locaties de milieurisico’s van aanwezige verontreinigingen in kaart te brengen en te beheren.

Wetenschappelijke onderbouwing

Hoewel effecten op zowel gedrag als op het immuunsysteem bij lage concentraties kunnen optreden, zijn deze risico’s nog geen onderdeel van het huidige testbeleid aangaande de milieurisico’s van stoffen. Het onderzoek van de groep wordt in verschillende nationale en internationale projecten uitgevoerd en geeft de wetenschappelijke onderbouwing dat dergelijke risico’s van stoffen van groot belang kunnen zijn.