Nieuws

Betrek mij en ik leer - inauguratie hoogleraar Advanced Interfaces & Materials Louis de Smet

article_published_on_label
15 mei 2024

Hoogleraar Advanced Interfaces & Materials, Louis de Smet, startte zijn inaugurele rede met een quote van veelzijdig wetenschapper, onderzoeker, uitvinder en politicus Benjamin Franklin: “Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn.” Zijn begeleider Hans Griesser vertelde het ooit aan de jonge De Smet in het lab. Hij vergat het nooit. Alleen, hoe betrek je nu toeschouwers bij een inauguratie? Helemaal als je publiek varieert in de leeftijd van bijna 8 tot 80 jaar?

Simpelweg door zijn enorme passie te delen voor zijn onderzoeks- en onderwijsveld. De Smet’s liefde voor analytische en oppervlaktechemie, gaat terug naar toen hij als kind een scheikundeboekje van zijn ouders en broer cadeau kreeg. In het boek werden simpele experimenten op het gebied van water, gas en elektriciteit uitgelegd. Vol enthousiasme en ondersteund door animaties en video’s, toonde De Smet tijdens zijn rede vervolgens een aantal illustratieve experimenten, zoals hij die zelf als kind uitvoerde.

Zijn huidige carrière sluit overigens nog steeds aan bij die vroege kennismaking in de scheikunde. Vandaag de dag werkt hij met veel toewijding aan onderwerpen als water, zout, oppervlakken, elektriciteit en dunne moleculaire lagen. Hij is daarbij vooral geïnteresseerd in het terugwinnen van hoogwaardige materialen, zoals nutriënten, uit waterstromen.

Advanced Interfaces & Materials

Met zijn start als hoogleraar Advanced Interfaces & Materials, onderdeel van het Laboratorium voor Organische Chemie, verwacht De Smet met zijn team bij te dragen aan het oplossen van de grote, wereldwijde uitdagingen op het gebied van milieuverontreiniging en klimaatverandering.

Met voorbeelden en ideeën liet De Smet in zijn rede zien hoe het vakgebied organische chemie en het verder ontwikkelen van scheidings- en adsorptietechnieken bijdragen aan het tegengaan van deze uitdagingen. Hij benadrukte ook dat het (deels) gaat om problemen die mensen zelf hebben gecreëerd. Preventie is beter en er zijn andere beleidsstrategieën nodig om efficiënter met natuurlijke hulpbronnen om te gaan. Hij ziet ernaar uit om zijn werk in zijn gebied voort te zetten.