Nieuws

ERC proof-of-conceptbeurs om waardevolle zouten uit afvalwater te halen

article_published_on_label
23 januari 2024

Louis de Smet, hoogleraar bij de leerstoelgroep Organische Chemie van Wageningen University & Research, heeft een Proof-of-conceptbeurs van 150.000 euro ontvangen. Dat maakte de European Research Council (ERC) op 18 januari bekend. Met deze subsidie zal De Smet zijn eerder ontwikkelde methode om ionen en andere nuttige stoffen uit afvalwater te halen op grotere schaal testen.

In eerder onderzoek lieten De Smet en zijn collega’s al zien dat ze selectief zouten uit afvalwater kunnen vissen met zogenoemde capacitieve deïonisatie. Die methode gebruikt elektriciteit om brak water te ontzouten. Daarmee kunnen mogelijk ook andere nuttige stoffen, zoals fosfaat en lithium, uit het water gehaald worden. De behoefte aan niet-hernieuwbare stofjes neemt toe, zoals lithium in batterijen van mobiele telefoons en elektrische auto’s. Zulke stofjes uit afvalwater herwinnen zou een effectieve manier zijn om aan die groeiende vraag te voldoen.
Louis de Smet
Louis de Smet

Overstap naar praktische toepassing

In het nieuwe project, genaamd "PassIon", gaan de onderzoekers de volgende stap richting de praktijk zetten. De Smet en zijn collega’s zullen het materiaal van hun eerder ontwikkelde stroomgeleider (elektrode) verder testen en optimaliseren voor langdurig gebruik op grotere schaal. “We zien ruimte om de ontziltingsprestaties te verbeteren, maar we willen vooral de methode slim gebruiken om waardevolle stoffen op een effectieve en duurzame manier te recyclen”, zegt De Smet.

De Smet is verheugd over de toekenning: “Deze subsidie stelt ons in staat om het potentieel van elektrodematerialen voor selectieve verwijdering verder te bestuderen. Via een grondige stakeholderanalyse in de samenhangende sectoren van water, voedsel en energie (de Water-Energie-Voedsel-nexus) verwachten we dat onze onderzoeksresultaten leiden tot innovatieve ontwikkelingen.”

Waardecreatie en samenwerking

Dankzij deze subsidie en de geplande samenwerkingen (zie kader) kan Wageningen University & Research wetenschappelijke onderzoeksresultaten praktisch toepassen. Het project zal aanzienlijke voordelen opleveren die verder reiken dan de traditionele grenzen van de wetenschap. Daar waren de onderzoekers al bewust mee bezig tijdens de voorbereiding van de projectaanvraag. Ze overdachten hoe samenwerkingen en wetenschappelijke ontdekkingen in dit project mens, natuur, economie en de samenleving kan dienen.

De Proof-of-conceptbeurs

De European Research Council (ERC) verstrekt jaarlijks beurzen voor grensverleggend onderzoek. Hun Proof-of-conceptsubsidies van € 150.000,- helpen onderzoekers de kloof te overbruggen tussen hun baanbrekende onderzoek en de vroege fasen van commercialisatie. De subsidies kunnen op verschillende manieren worden gebruikt, bijvoorbeeld om zakelijke kansen te verkennen, patentaanvragen voor te bereiden of de praktische haalbaarheid van wetenschappelijke concepten te verifiëren.

In de huidige ronde ontvingen 102 onderzoekers, verspreid over twintig landen, de Proof-of-conceptbeurs. In de totaal drie competitierondes van 2023 ontvingen twintig Nederlandse onderzoekers deze subsidie, waarvan één in Wageningen.

Samenwerking

Het project PassIon wordt geleid door Louis de Smet en borduurt voort op zijn onlangs afgeronde ERC Consolidator-project E-motion.

Binnen PassIon gaat De Smet samenwerken met een postdoctoraal onderzoeker en analist. In de aanvraag zitten de programmadirecteuren van de Thematisch Technologie Transfer programma's NEW-ttt (Wetsus/Water Alliance, Ronald Wielinga) en TTT-Circulaire Technologie (4TU/TNO, Maurits Burgering) en Norbert Kuijpers en Tania Mubita Zambrano, onderzoekers van Wageningen Food & Biobased Research, in de begeleidingscommissie om waardecreatie te maximaliseren.

Samenwerkingspartners