Nieuws

Lydia Afman benoemd tot leerstoelhouder Nutrition, Metabolism and Genomics

article_published_on_label
11 april 2024

De Raad van Bestuur van Wageningen University & Research heeft Lydia Afman benoemd tot professor en leerstoelhouder van de leerstoelgroep Nutrition, Metabolism, and Genomics binnen de afdeling Humane Voeding en Gezondheid.

In haar rol wil prof. dr. ir. Lydia Afman het begrip vergroten over hoe voedingsstoffen de menselijke gezondheid en het metabolisme op moleculair niveau beïnvloeden. Daarvoor brengt zij een uitgebreide expertise en een transformatieve visie mee.

“Ik ben vereerd en enthousiast om de rol van leerstoelhouder bij Nutrition, Metabolism, and Genomics op me te nemen,” zegt Afman. “Hierbij wil ik doorgronden hoe voeding en voedingsstoffen werken op moleculair, cel- en orgaanniveau en de menselijke gezondheid en stofwisseling beïnvloeden. Mijn ambitie met de groep is om meer nadruk te leggen op - en het uitbreiden van - onze translationele aanpak. Dat betekent dat we bevindingen uit diermodellen en celmodellen vertalen naar de mens en vice versa. In dat laatste geval onderzoeken we inzichten uit de mens verder in dier- en celmodellen.”

Internationaal erkend

Omdat toekomstige onderzoeksuitdagingen een multidisciplinaire aanpak vereisen, benadrukt Afman ook het belang van effectieve samenwerking. “Ik streef ernaar een positieve sfeer te creëren die teamwork, openheid, inclusiviteit en creativiteit stimuleert.” Met haar brede perspectief op het gebied van voeding wil ze verschillende disciplines verbinden en nieuwe samenwerkingsmogelijkheden ontdekken.

Voorafgaand aan haar nieuwe rol was zij universitair hoofddocent bij de afdeling Humane Voeding en Gezondheid aan Wageningen University & Research. Afman wordt internationaal erkend voor haar werk op het gebied van menselijke nutrigenomics en precisievoeding. Na het behalen van haar MSc-diploma Humane Voeding in Wageningen, promoveerde ze aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op het onderliggende mechanisme van de relatie tussen foliumzuur en neuralebuisdefecten.

Pionier op het gebied van nutrigenomics

Sinds haar start als postdoc bij Wageningen University & Research is Afman een van de pioniers geworden in het opkomende gebied van nutrigenomics. Specifiek in de toepassing van nutrigenomics in voedingsinterventiestudies in de mens. Haar complexe en grootschalige voedingsinterventiestudies waarbij mensen uitgebreid gekarakteriseerd werden en waarin de stofwisseling en ontstekingsprocessen in proefpersonen gedetailleerd op moleculair niveau in kaart werden gebracht, leidden tot cruciale nieuwe inzichten. Ze combineerde die studie met ‘omics’-technieken en sensorgegevens en bestudeerde zo hoe voeding de metabole gezondheidseffecten beïnvloedt.

Deze onderzoeken brachten ook een verrassend grote variatie aan het licht in de reacties op veranderingen in het voedingspatroon. De afgelopen jaren concentreerde haar onderzoek zich daarom op precisievoeding om het potentiële mechanisme achter de variatie in reactie op voeding te ontrafelen en om het meest optimale gepersonaliseerde dieet te ontwikkelen. Dit om de gezondheid te verbeteren en de ontwikkeling van ziekten te voorkomen.