Bestuur van de WUGenoten (2017)

Bestuur van de WUGenoten (2017)

Edith Feskens, voorzitter; hoogleraar Voeding en Gezondheid in de levenscyclus. Naast de strakke hand aan de vergaderingen, houdt zij ook contact met de Rector Magnificus en is algemeen aanspreekpunt voor al haar contacten binnen de WUR.

Marcel Verweij, secretaris; hoogleraar Filosofie. In het bestuur organiseert hij onder andere samen met Aldrik Velders en Edith Feskens de hooglerarenbijeenkomsten: de data, sprekers en thema's – in afstemming met de rector. En natuurlijk de borrel die de hoogleraarbijeenkomst afsluit.

Maria Forlenza, penningmeester; universitair docent Celbiologie en Immunologie, partner van Geert Wiegertjes, persoonlijk hoogleraar Celbiologie en Immunologie. Maria houdt de penningen bij en verzorgt de jaarrekeningen.

Aldrik Velders, lid; hoogleraar Bionanotechnologie en lid van Wageningse Jonge Academie. Verzorgt, samen met Marcel Verweij, de hoogleraar-bijeenkomsten en de zomer- en winterborrels.

Just Vlak, senior bestuurslid; emeritus hoogleraar Virologie. Hij behartigt de belangen van onze seniorleden, organiseert culturele uitstapjes en het jaarlijkse Diesdiner. Op dit moment is hij erg betrokken bij diverse aspecten van het 100-jarig bestaan van onze universiteit in 2018.

Het bestuur komt regelmatig bij elkaar (1 x per maand) om de lopende zaken te bespreken en overlegt veel per e-mail. Een keer per jaar (oktober) is er een jaarvergadering.

Bestuur WUGenoten.jpg