Contact

Locatie

Wageningen University & Research
Food Quality and Design group
Axis, building 118, Wageningen Campus
Bornse Weilanden 9
6708 WG Wageningen
Nederland

Functionaris Gegevensbescherming WUR

functionarisgegevensbescherming@wur.nl

Email: Privacy@wur.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/