Het FOODLOOP onderzoek

Details van het onderzoek

Mensen krijgen een steeds drukker leven door allerlei ontwikkelingen in de maatschappij. Ze passen daar ook hun eetpatroon op aan: niet alleen eten en drinken mensen vaker, ze consumeren ook andere typen voedingsmiddelen, op andere locaties en tijden, en in andere situaties dan ze voorheen deden. Dit heeft invloed op de voedingsstoffen die mensen binnen krijgen, maar ook op de gezondheid van hun eetpatroon.

In dit onderzoek willen we achterhalen wat mensen op een dag eten en drinken, wanneer ze dit doen, op welke locatie ze dit doen en ook waarom ze dit doen. Zo kunnen we het huidige aanbod van voedingsmiddelen meer toespitsen op de behoeftes en wensen van mensen en adviezen geven om een gezond(er) eetpatroon te behouden of te krijgen.

De informatie over het eetgedrag van de deelnemers aan dit onderzoek wordt verzameld via een mobiele applicatie, genaamd Traqq WUR. Wij vragen jou om alles wat je op een dag eet EN drinkt, en de daarbij horende aanvullende vragen, in te vullen in de smarthphone app Traqq WUR op 3 willekeurige dagen in 1 maand, en dat 4 keer in een jaar. Je ontvangt hiervoor automatisch uitnodigingen via de app. De overige 8 maanden hoef je niets te doen.

Wie kunnen er aan het onderzoek meedoen?

Om mee te kunnen doen aan het FOODLOOP onderzoek, moet je voldoen aan onderstaande voorwaarden. Je kunt aan FOODLOOP meedoen als je:

 • Geboren bent tussen 1980 en 2000
 • Nederlands spreekt
 • Woonachtig bent in Nederland
 • Geen dieet volgt vanwege medische redenen
 • Geen dieet volgt onder begeleiding van een gezondheidsprofessional
 • Een mobiele telefoon tot jouw beschikking hebt, die het gebruik van mobiele applicaties ondersteunt en waarmee je op internet kunt (WiFi en 3G/4G/5G)

  Wat wordt er van jou verwacht?

  Als je bent geselecteerd om mee te doen aan het FOODLOOP onderzoek, dan verwachten we van jou dat:

  • Je op 12 losse dagen in de Traqq WUR app alles bijhoudt wat je eet en drinkt, en de daarbij horende vragen beantwoord. Deze 12 dagen worden willekeurig gepland in 4 maanden (3 dagen per maand), verdeeld over de periode van 1 jaar. Je ontvangt hiervoor automatisch uitnodigingen via de app. De andere 8 maanden hoef je niets te doen.
  • Je deelneemt aan een verdiepend interview als je hiertoe een uitnodiging ontvangt. Voorafgaand aan het interview zul je uitleg ontvangen over het interview en zal er een afspraak gemaakt worden om het interview af te nemen. Je kunt maximaal 1 keer gedurende het hele onderzoek uitgenodigd worden om deel te nemen aan een interview.
  • Als je vragen hebt over het onderzoek waarvan je het antwoord niet op de website kunt vinden, dan kun je contact opnemen met het onderzoeksteam (foodloop@wur.nl).

  Verloop van het onderzoek

  Als je bent geselecteerd om mee te doen aan FOODLOOP, dan ontvang je een mail met daarin de volgende informatie:

  • Instructies voor de installatie van de Traqq WUR app.
  • Inloggegevens voor de Traqq WUR app.
   De inloggegevens hoef je slechts één keer in te voeren. Na het inloggen in de Traqq WUR app, blijf je gedurende het hele onderzoek ingelogd.
  • Instructies en tips voor het gebruik van de Traqq WUR app.
  • Een uitnodiging om de Instagrampagina van FOODLOOP, @foodloopwur, te volgen.

  Nadat je de Traqq WUR app hebt geïnstalleerd en bent ingelogd, neem je deel aan het FOODLOOP onderzoek. Gedurende het FOODLOOP onderzoek zijn er in totaal 4 periodes van dataverzameling. Iedere periode betreft een bepaalde maand: April, Juli, Oktober en Januari. Dit zijn de onderzoeksmaanden. In ieder van deze onderzoeksmaanden wordt je 3 keer gevraagd om een dag (24 uur) lang in de Traqq WUR app alles in te vullen wat je eet EN drinkt, en antwoord te geven op de daarbij horende vragen op die betreffende dag. Je krijgt hiervoor automatisch een uitnodiging op je telefoon vanuit Traqq. Op deze dag krijg je op meerdere momenten het verzoek op je telefoon om de gegevens in Traqq in te vullen. Je hoeft dus niet alles in één keer in te vullen.

  Je zult dus in alle onderzoeksmaanden verzocht worden om 3 dagen in de Traqq WUR app in te vullen wat je eet en drinkt. Dit duurt ongeveer 20 minuten per dag. De dagen in de onderzoeksmaanden waarop je wordt verzocht dit in te vullen, worden aan jou toegewezen en willekeurig* bepaald. Mocht het volledig invullen van alle verzoeken tot invoer op een toegewezen dag niet schikken of lukken, dan krijg je op een andere toegewezen dag in de bepaalde onderzoeksmaand een nieuw verzoek tot invoer. Je bent klaar voor een bepaalde onderzoeksmaand als je 3 dagen in die bepaalde maand volledig hebt bijgehouden wat je eet en drinkt. Je ontvangt dan pas weer verzoeken in de volgende onderzoeksmaand. De overige maanden hoef je niets te doen.

  In Tabel 1 hieronder kun je een overzicht vinden van de verschillende periodes van dataverzameling en de daarbij horende maanden, aantal dagen en aantal verzoeken.

  Tabel 1. Periodes dataverzameling

  Periodes Maand Aantal dagen Aantal verzoek per 24 uur
  1 April 2022 3 9
  2 Juli 2022 3 9
  3 Oktober 2022 3 9
  4 Januari 2023 3 9

  In totaal zul je dus op 12 dagen verspreid over een jaar in de Traqq WUR app alles invullen wat je op die dag hebt gegeten en gedronken, en de daarbij horende aanvullende vragen beantwoorden.

  Interview

  Het kan zijn dat je na een van de periodes van dataverzameling een uitnodiging ontvangt voor een verdiepend interview. Er wordt dan in overleg met jou een afspraak gemaakt voor dit interview. In het interview zullen er vragen gesteld worden over de informatie die is ingevuld in Traqq WUR, evenals een paar aanvullende vragen. Het interview zal opgenomen worden, om terug te kunnen luisteren wat precies is gezegd. Deze opname zal alleen worden gebruikt voor het onderzoek en zal niet aan derden worden verstrekt. Daarnaast blijven de gegeven antwoorden volledig anoniem. Het interview duurt ongeveer een uur. Je kunt maximaal één keer gedurende het FOODLOOP onderzoek een uitnodiging voor een interview ontvangen en deelnemen aan een interview.

  Deelname aan het FOODLOOP onderzoek is vrijwillig. Je hebt altijd de mogelijkheid te stoppen tijdens het onderzoek.

  Compensatie

  Voor het volledig invullen van de Traqq WUR app (dus alles wat je eet en drinkt, en het beantwoorden van de aanvullende vragen) op alle 12 dagen van dataverzameling tijdens het FOODLOOP onderzoek, krijg je een financiële vergoeding van 50 euro. Daarnaast maak je kans op 1 van de 10 prijzen van 500 euro. Mocht je hebben deelgenomen aan een interview, dan krijg je een aanvullende financiële vergoeding van 20 euro. Alleen als je alles volledig invult in Traqq WUR op alle 12 dagen krijg je de vergoeding en maak je kans op een van de prijzen.

  Het is voor ons erg belangrijk, dat je op alle 12 dagen van dataverzameling volledig deelneemt aan het FOODLOOP onderzoek, omdat alleen op die manier een volledig beeld gekregen kan worden van het eet- en drinkgedrag van mensen. Mocht je tussentijds besluiten te stoppen met het FOODLOOP onderzoek, dan krijg je géén vergoeding en maak je ook géén kans op een van de prijzen.

  Na het afronden van het FOODLOOP onderzoek in april 2023 wordt de financiële vergoeding en de eventueel gewonnen prijs uitgekeerd.

  Dan kun je een keuze maken hoe je het bedrag graag uitgekeerd wilt hebben. Je kunt kiezen voor 1 van de volgende opties:

  • Je ontvangt het bedrag op jouw eigen rekening.
  • Wij doneren het bedrag namens jou aan de Voedselbank.

   • Er zijn in Nederland 172 lokale voedselbanken. Bij de voedselbanken werken uitsluitend vrijwilligers, meer dan 12.000! Het voedsel dat klanten van de voedselbanken ontvangen wordt grotendeels gedoneerd. Geld donaties worden gebruikt om operationele zaken te bekostigen, zoals kosten voor transport, elektriciteit en gas. Voor 5 euro help je al een gezin een week lang aan voedsel. Help je mee?

    Voedselbank.png

  Afhankelijk van jouw keuze, wordt het bedrag op jouw rekening overgemaakt of gedoneerd aan de Voedselbank.

  Soort informatie en gebruik

  Hieronder vindt je een overzicht van de informatie die is verzameld in de vragenlijst, en de informatie die wordt verzameld in de Traqq WUR app en de interviews. De informatie die je invult in de Traqq WUR app, verstrekt in een interview en hebt ingevuld in de vragenlijst vooraf, dienen enkel voor het vaststellen van persoonlijke kenmerken en jouw eet- en drinkgedrag. Alle informatie die wordt verzameld, is niet herleidbaar naar jou en wordt anoniem verwerkt.

  Vragenlijst

  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Opleidingsniveau
  • Werk/studie
  • Inkomen
  • Huishoudsituatie
  • Lengte
  • Gewicht
  • Lichaamsbeweging
  • Voedingspatroon
  • Gezondheidsinteresse
  • Wat je hebt gegeten/gedronken
  • Hoe je wat je hebt gegeten/gedronken omschrijft
  • Aanvullende vragen, zoals waarom, waar en met wie je dat hebt gegeten/gedronken

  Traqq WUR app

  • Jouw gebruikersnaam
  • Wat je hebt gegeten/gedronken
  • Tot welk maaltijdmoment dit behoorde
  • Aanvullende vragen, zoals waarom, aar en met wie je dat hebt gegeten/gedronken

   Interview

   • Verdiepende vragen over wat is ingevuld in de Traqq WUR app
   • Aanvullende vragen, afhankelijk van wat is ingevuld in de Traqq WUR app

   Privacy

   Voor het FOODLOOP onderzoek worden een aantal van jouw gegevens verzameld. Deze gegevens zijn niet herleidbaar naar jou, worden op een veilige wijze opgeslagen en verwerkt, en worden enkel gebruikt voor FOODLOOP gerelateerde onderzoeksdoeleinden. Wageningen Universiteit en Research neemt privacy zeer serieus en vindt het daarom belangrijk dat je weet welke gegevens worden verzameld en verwerkt, wat er mee wordt gedaan en hoe de gegevens worden beveiligd.

   Bescherming privacy
   We geven jouw gegevens een code (pseudonimisering = niet herleidbaar naar personen). Op al jouw gegevens zetten we alleen deze code. De sleutel van de code bewaren we op een beveiligde plek in de onderzoeksinstelling. Steeds als we jouw gegevens verwerken, gebruiken we alleen die code. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek kan niemand terughalen dat het over jou ging. Enkel de hoofdonderzoeker van het FOODLOOP onderzoek heeft toegang tot de sleutel van de code.

   Opslag en beveiliging gegevens
   De gegevens van dit onderzoek worden opgeslagen op een beveiligde server. Enkel de hoofdonderzoeker van het FOODLOOP onderzoek heeft toegang tot de gegevens. Gegevens worden bewaard conform de algemene richtlijnen van Wageningen University & Research Informatiebeveiliging - WUR.

   Bewaren gegevens
   Gegevens van deelnemers die niet worden geselecteerd om de Traqq WUR app te gebruiken en dus enkel de selectievragenlijst hebben ingevuld, worden direct na de selectieprocedure verwijderd. De gegevens van deelnemers die wel worden geselecteerd om de Traqq WUR app te gebruiken en hier ook aan deelnemen (dus zowel gegevens uit de selectievragenlijst, de Traqq WUR app en eventueel een interview) worden na het einde van het project (01-04-2023) nog 10 jaar op een veilige manier bewaard. Daarna zullen de gegevens worden verwijderd.

   Organisaties, instituten, en landen waarmee de gegevens worden gedeeld
   De gegevens uit dit onderzoek worden in gepseudonimiseerde vorm gedeeld met een afgevaardigde van het L’idiap onderzoeksinstituut (onderdeel van EPFL Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne in Zwitserland) ten behoeve van de analyse van de data. Omdat deze gegevens voor deze partij op geen enkele manier herleidbaar zijn naar de deelnemers, zijn er geen aanvullende maatregelen nodig. Voor de volledigheid hebben wij echter wel een geheimhoudingsovereenkomst met deze partij gesloten.

   Je kunt jouw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens op ieder moment intrekken. Maar let op: trek je jouw toestemming in en hebben onderzoekers dan al gegevens verzameld voor een onderzoek? Dan mogen zij de reeds verzamelde gegevens nog wel gebruiken.

   Let op: er is geen sprake van een absoluut recht voor betrokkenen. Is de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke taak of algemeen belang (bijvoorbeeld: archivering in algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistiek, of vanuit een wetgevende verplichting zoals strafrechtelijk onderzoek) dan kan het betekenen dat het verzoek van de betrokkene wordt afgewezen. Per situatie en ingeroepen recht moet dit worden afgewogen. In geval van geanonimiseerde data vervallen genoemde rechten omdat het geen persoonsgegevens meer betreft.

   Met jouw vragen kun je terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming van WUR functionarisgegevensbescherming@wur.nl.

   Informatie over de verwerking van persoonsgegevens kun je vinden op http://wur.nl/privacy, in de project specifieke privacyverklaring en op de projectsite.

   Mocht er een geschil ontstaan, dan kun je een klacht indienen via privacy@wur.nl of bij de Autoriteit Persoonsgegevens op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

   Risico's en kosten

   Er zijn geen risico’s en kosten verbonden aan het deelnemen aan het FOODLOOP onderzoek.

   Mochten er problemen zijn of ontstaan tijdens jouw deelname aan het FOODLOOP onderzoek, dan kun je het beste direct contact opnemen met de hoofdonderzoeker.