Symposium Droogstand

De droogstand van melkvee is een actueel thema in de Nederlandse melkveehouderij. Enerzijds doordat de droogstand een sterke relatie heeft met gezondheid van de koe, melkproductie en melkkwaliteit in de volgende lactatie. Anderzijds staat management van de droogstand in de belangstelling door nieuwe wetgeving ten aanzien van het gebruik van antibiotica in de veehouderij, waaronder ook de zgn. droogzetters.

Afgelopen donderdag 20 december 2018 organiseerde Wageningen Universiteit & Research voor Nederlandse melkveehouders en hun adviseurs een symposium waar de droogstand van melkvee centraal staat. 

Het doel van het symposium was melkveehouders en erfbetreders te informeren over recente resultaten, ervaringen van veehouders, en inzichten van de verschillende studies die in Nederland uitgevoerd zijn, of op dit moment uitgevoerd worden, ten aanzien van droogstandsmanagement van melkvee. Aan bod kwamen de onderzoeksprojecten Droogstand op Maat, Diagnostiek Ontwikkeling Uiergezondheid en Lactatie op Maat.