Voorgaande informatie

Interactieve masterclass ‘Staartbijten in zicht’

Op 14 mei 2013 vond de Interactieve masterclass ‘Staartbijten in zicht’ plaats. De masterclass was goed bezocht met bijna 60 deelnemers. Onder de deelnemers waren varkenshouders, voeradviseurs, varkensdierenartsen, onderzoekers en overheid, maar ook bijna de gehele werkgroep 'Krulstaart'. In drie ronden ging het gemêleerde gezelschap in groepen in discussie over staartbijten aan de hand van videobeelden van varkens. Tijdens de discussie kwamen vragen aan bod als “Is er een staartbijtprobleem of niet?”, “Is het exploratie of staartbijten?”, “ Kan staartbijten al in de kraamstal voorkomen?” en “Wanneer is het gedrag problematisch?”. Daarna volgden een aantal korte presentaties en een paneldiscussie met de werkgroep 'Krulstaart'. Het werd duidelijk dat er steeds meer motivatie is om staartbijten serieus aan te pakken, maar dat het nog een lange weg is voordat varkens werkelijk hun lange staart kunnen houden.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan
Connecting Conspecifics Colloquium

26 juni 2012

Over de hele wereld wordt onderzoek gedaan naar varkensgedrag. Het onderzoek van Sociable Swine heeft vooral raakvlakken met onderzoek aan het Scottish Agricultural College (SAC) in Scotland. Op 26 juni 2012 werd er daarom in Edinburgh, Schotland, een symposium georganiseerd met presentaties van onderzoekers van zowel Wageningen University als van SAC. Hoofdthema’s waren persoonlijkheid van dieren, fokken voor sociale varkens, en gedrag en welzijn. Daarnaast werd door beide teamleiders een overzicht gegeven van de huidige onderzoeken. Samenwerking binnen het vakgebied kan wetenschappelijke vooruitgang bevorderen. Dit symposium heeft voor het Sociable Swine project zeker bijgedragen aan kennisuitwisseling en mogelijkheden voor gezamenlijk onderzoek.

Vreedzame Varkens symposium

23 maart 2012

Op 23 maart jl. heeft het Vreedzame Varkens symposium plaats gevonden. Tijdens dit symposium gingen onderzoekers, varkenshouders en industrie met elkaar in gesprek over de invloed van varkensgedrag op productie, gezondheid en welzijn van vleesvarkens. Het symposium, dat plaats vond op het VIC te Sterksel, was een geslaagde dag met 49 deelnemers.

Hoofdboodschap van de presentaties was dat de sociale omgeving van het varkens, ofwel de groep, een groot effect heeft op de groei en het welzijn van varkens. Ook genetisch gezien is de groep van groot belang. Met een sociale fokwaarde kan worden geschat of een dier een relatief positieve of relatief negatieve invloed zal hebben op de groei van zijn hokgenoten. In het onderzoek wordt gekeken wat er verschillend is tussen deze dieren met een relatief positieve ofwel negatieve sociale fokwaarde voor groei. Duidelijk is in ieder geval al wel dat gedrag een effect heeft op de groei. Hierbij heeft staartbijten, agressie en springgedrag een negatieve invloed op de groei terwijl sociaal neuzen een positieve invloed op de groei kan hebben. Het gedrag wordt al bepaald op jonge leeftijd en het blijkt dat staartbijten vaak al in de kraamstal kan beginnen. Het staartbijten wordt voornamelijk veroorzaakt door verveling. Factoren als voeding, genetica en klimaat leveren een kleinere bijdrage maar kunnen juist net de ’emmer doen overlopen’ en zo een staartbijtuitbraak teweeg brengen. Suggestie tegen verveling is het aanbieden van materiaal dat bij voorkeur kauwbaar, verwoestbaar, vervormbaar, geurig en eetbaar is. Twee handjes stro per dag kan het staartbijten al doen afnemen.

De workshops met de varkenshouders en industrie hebben ook nieuwe ideeën voor onderzoek opgeleverd, waardoor het duidelijk een kennisuitwisseling was in beide richtingen.

Voor meer informatie, of voor de presentaties in pdf-formaat, kunt u contact opnemen met Irene Camerlink (contactgegevens rechtsboven).