Cluster Integrative Animal Biology WUR

Cluster Integrale Dierbiologie

Dieren, inclusief mensen, zijn complexe systemen die zich continu moeten aanpassen aan een veranderende omgeving. Het begrijpen van deze aanpassing van deze organismen vereist een grondige kennis van hun biologie en werking, die ook relevant is met betrekking tot gezondheid, prestaties, duurzame voedselproductie en natuurbehoud.

We onderzoeken het functioneren van dieren, vanuit een fysiologisch, biofysisch, biomoleculair, gedragsmatig, evolutionair en ecologisch perspectief voor fundamenteel begrip en om bio-geïnspireerde oplossingen te bieden voor uitdagingen van natuurlijke en menselijke veranderingen in de omgeving.

Leerstoelgroepen verbonden aan dit cluster: