Mariene Dierecologie

De leerstoelgroep Mariene Dierecologie onderzoekt hoe zeedieren reageren op een veranderende omgeving. Ons onderzoek richt zich op verschillende niveaus van het organisme, van eco-fysiologie, ontwikkeling in de vroege levensfase, tot de populatiereacties.
Dit onderzoek wordt verricht om een betere kennis te verwerven van de consequenties van klimaatsverandering en menselijke activiteiten op ecosysteemdiensten en strategieën voor natuurbehoud.

Het onderwijs en onderzoek bij Wageningen University & Research is voornamelijk Engelstalig. Uitgebreidere informatie en nieuwsberichten over onze leerstoelgroep vindt u op de Engelstalige pagina. 

Ga naar de Marine Animal Ecology Group