Promotie

Beating the Blues by Floc & Lock

Promovendus mr. Drs. JFX (Frank) van Oosterhout
Externe copromotor dr. ir. MFLLW Lürling
prof. dr. Manzi Marinho
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer
Datum

vr 3 juni 2022 11:00 tot 12:30

Locatie Omnia

Samenvatting

'Floc & Lock' is een methode om de bloei van blauwalgen (de blues) tegen te gaan door fosforlimitatie op te leggen. Eerst wordt de bloei met behulp van een vlokmiddel (Floc) op de bodem afgezonken, waardoor de overlast onmiddellijk wordt weggenomen, vervolgens wordt het sediment, inclusief de neergeslagen bloei, afgedekt met een vaste fase fosforbinder (Lock), waardoor een langdurig effect wordt gegarandeerd. Het proefschrift richt zich op de Rauwbraken (Tilburg,
Nederland) waar de bloei van giftige blauwalgen tot langdurige zwemverboden in 2004 en 2007 leidde. Het meer werd in april 2008 behandeld en bleef meer dan 10 jaar vrij van cyanobacteriën. In 2011 kwamen er blauwalgkiemen uit het sediment van het meer, maar door fosforbeperking stierven ze in een vroeg stadium af. Het proefschrift legt de analyse van het meer uit, rapporteert over de
directe en lange termijn behandelingseffecten en omvat het lot van lanthaan als het actieve ingrediënt in het vaste-fase fosforbindmiddel.