Nieuws

Enzymen in insectenlarven transformeren giftige stoffen

article_published_on_label
8 maart 2024

De larven van de zwarte soldatenvlieg bevatten enzymen die giftige stoffen kunnen omzetten. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Kelly Niermans. Zij promoveert op 12 maart 2024 aan Wageningen University & Research. De titel van haar proefschrift luidt: ‘Unravelling mycotoxin biotransformation by the black soldier fly and house fly’.

Larven van insecten worden in Europa steeds meer gezien als veelbelovende alternatieven voor veevoer. Het is namelijk mogelijk om deze insecten te kweken op organische reststromen en deze om te zetten in hoogwaardige eiwitten en andere voedingsstoffen. Maar omdat organische reststromenonder andere natuurlijke schadelijke stoffen kunnen bevatten is onderzoek gedaan of deze ook in de insecten terechtkomen.

Omzetting naar minder schadelijke stoffen

Het onderzoek van Niermans werd uitgevoerd bij de vakgroep entomologie van Wageningen University en Wageningen Food Safety Research en richtte zich op de mogelijke overdracht van mycotoxinen uit de reststromen naar de larven van de huisvlieg en de zwarte soldatenvlieg. Mycotoxinen zijn een natuurlijke toxines die door schimmels wordt gemaakt en voor kunnen komen in allerlei grondstoffen zoals granen en noten. De insecten werden gekweekt op een voedingsbodem van reststromen verontreinigd met mycotoxinen. Wat bleek: door diverse enzymen in de larven werden sommige schadelijke stoffen effectief omgezet naar minder schadelijke stoffen. Ook vond een omzetting plaats naar stoffen die niet geïdentificeerd konden worden. Verder onderzoek moet hierover meer uitsluitsel geven.

Andere reststromen

De resultaten van het onderzoek van Niermans zijn veelbelovend als het gaat om het gebruik van insectenlarven in veevoer zelfs als deze op een verontreinigde groeibodem zijn gekweekt. Bovendien is het interessant om ook onderzoek te doen met insecten die je op andere, nu nog ongeschikte, reststromen, zoals supermarkt reststromen of keukenafval laat groeien.