Plant Developmental Biology

Plant Developmental Biology

Het cluster Plant Developmental Biology (PDB) houdt zich bezig met de groei en ontwikkeling van planten in relatie tot hun omgeving.

Interim leerstoelhouder

Het onderwijs en onderzoek bij Wageningen University & Research is voornamelijk Engelstalig. Daarom is veel informatie over de leerstoelgroepen in het Engels beschikbaar. Sommige nieuwsberichten en agendapunten zijn ook in het Nederlands te raadplegen en staan op deze pagina. Uitgebreidere informatie vindt u op de Engelstalige pagina.

Ga naar de Engelstalige pagina