Onderzoek van de Leerstoelgroep Bestuurskunde

De leerstoelgroep Bestuurskunde bestudeert de governance van taaie vraagstukken in de gerelateerde domeinen (1) water en klimaat, en (2) landbouw en voedsel, en gebruikt deze kennis om innovatieve arrangement te ontwerpen. Zo draagt de groep bij aan wetenschappelijke vernieuwing, het maatschappelijke debat en de beleidspraktijk.

Publieke en private actoren die taaie vraagstukken proberen aan te pakken hebben te maken met onenigheid over wat het probleem is, met steeds veranderende maatschappelijke verwachtingen en beleidsagenda's, met onverwachte gebeurtenissen en crisissen, met vastlopende beleidsprocessen, en met problemen snel van schaal kunnen veranderen.

De leerstoelgroep Bestuurskunde werkt aan een integrerend kader van bestuurlijke vermogens: reflexiviteit, responsiviteit, veerkracht, revitalisering en schaalgevoeligheid. Meer hierover en over de onderzoeksprojecten van de leerstoelgroep Bestuurskunde vind je op de de Engelstalige site.