Economische en Milieugeschiedenis

De missie van de leerstoelgroep Economische en Milieugeschiedenis is het bestuderen van lange termijn groei, ongelijkheid en duurzame ontwikkelingen vanuit een mondiaal perspectief. We zijn in het bijzonder geïnteresseerd in plattelandsontwikkeling op het lange termijn in relatie tot het veranderen van het milieu en de wereldwijde economische omstandigheden. Ons onderzoek richt zich vooral, maar niet uitsluitend, op de moderne tijd (ca. 1800-2000).

Het onderwijs en onderzoek op Wageningen University is voornamelijk Engelstalig. Daarom is veel informatie over de leerstoelgroepen in het Engels beschikbaar. Sommige nieuwsberichten en agendapunten zijn ook in het Nederlands beschikbaar en staan op deze pagina. Uitgebreidere informatie vindt u op de Engelstalige pagina van Economische en Milieugeschiedenis.

Ga naar Economic and Environmental History Group

Nederlandstalig nieuws (indien beschikbaar)

Nederlandstalige agenda (indien beschikbaar)