Economische en Milieugeschiedenis

De missie van de leerstoelgroep Economische en Milieugeschiedenis is het bestuderen van lange termijn groei, ongelijkheid en duurzame ontwikkelingen vanuit een mondiaal perspectief. We zijn in het bijzonder geïnteresseerd in plattelandsontwikkeling op het lange termijn in relatie tot het veranderen van het milieu en de wereldwijde economische omstandigheden. Ons onderzoek richt zich vooral, maar niet uitsluitend, op de moderne tijd (ca. 1800-2000).