Nieuws

Prof. dr. Anita Hardon benoemd tot hoogleraar en leerstoelhouder van de leerstoelgroep Kennis, Technologie en Innovatie

Gepubliceerd op
2 september 2021

Prof. A.P. Hardon zal Prof. ir. Cees Leeuwis opvolgen als leerstoelhouder. Ze hoopt nieuw inter- en multidisciplinair onderzoek op te zetten naar complexe mondiale uitdagingen.

Prof. A.P. (Anita) Hardon was hoogleraar Antropology of Care and Health en de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Opgeleid als medisch bioloog en antropoloog, was Anita betrokken bij ambitieuze multi-level, multi-sited, en vaak interdisciplinaire studies naar farmaceutica, immunisatie, nieuwe reproductieve technologieën, en AIDS medicijnen.

Anita Hardon.png

Haar onderzoek heeft belangrijke etnografische inzichten opgeleverd over de toeëigening van deze technologieën in diverse sociaal-culturele settings, hun doeltreffendheid in het dagelijks leven, de rol van sociale bewegingen bij de ontwikkeling ervan, en de dynamiek van de zorg. De meest recente multi-sited etnografie, Chemical Youth, werd bekroond met een ERC Advanced Grant (2012).

In plaats van onderzoek te doen naar de specifieke oorzaken van problemen of waarom mensen niet doen wat professionals van hen verlangen, richt haar onderzoek zich op wat mensen succesvol doen in hun lokaal gebaseerde zelfzorgpraktijken om hun aspiraties voor gezondheid, geluk en welzijn na te streven. Hoe zijn zelfzorgtechnieken productief in termen van gesitueerde levensdoelen? Hoe worden ze mogelijk gemaakt of beperkt door specifieke institutionele regelingen?

Tijdens haar loopbaan heeft ze haar onderzoeksresultaten gedeeld aan belangenbehartigers, beleidsmakers en onderzoekers en beoefenaars van de wereldgezondheidszorg. In een bijdrage aan het British Medical Journal uit 2021 (Mol & Hardon 2021) betoogde zij dat onderzoekers uit verschillende disciplines op elkaars perspectieven en parameters moeten afstemmen om de diverse aspecten van de huidige pandemie op een wetenschappelijk gefundeerde manier aan te pakken.

Anita: "Onze onderling verbonden, geglobaliseerde wereld gaat een onzekere toekomst tegemoet. We worden geconfronteerd met de opeenstapeling van problemen als klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, de COVID-19-pandemie, toenemende ongelijkheid, desinformatie en ontevredenheid onder de bevolking, en het wordt steeds duidelijker dat maatregelen op het ene vlak vaak problemen op andere gebieden veroorzaken of verergeren."

"Als voorzitter van de KTI-groep," gaat ze verder, "hoop ik inzichten en kaders uit lopende studies te consolideren en nieuw interdisciplinair en multidisciplinair onderzoek naar deze complexe mondiale uitdagingen te ontwerpen om inzichten te genereren over disciplinaire silo's en domeinen van maatschappelijke transformatie heen, in het besef dat mitigatie-inspanningen op één gebied (onbedoelde) gevolgen kunnen hebben op andere gebieden."

Prof. dr. Anita Hardon zal prof. dr. ir. Cees Leeuwis opvolgen die verder zal gaan als persoonlijk hoogleraar binnen de groep Kennis, Technologie en Innovatie bij de Social Sciences group.