Nieuws

Annabelle Dufourcq benoemd als bijzonder hoogleraar Filosofie

Gepubliceerd op
31 januari 2023

De raad van bestuur van Wageningen University & Research heeft prof. dr. Annabelle Dufourcq benoemd als bijzonder hoogleraar Filosofie. Dufourcq is per 1 februari 2023 in haar nieuwe functie begonnen als opvolger van professor Cor van der Weele. Dufourcq zal dit hoogleraarschap combineren met haar functie als universitair hoofddocent bij de afdeling metafysica en wijsgerige antropologie van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Annabelle Dufourcq studeerde filosofie in Clermont-Ferrand en aan de Universiteit van Paris 1, Panthéon-Sorbonne, waar zij in 2008 haar proefschrift verdedigde (Summa cum laude). Dufourcqs specialisatiegebied ligt in hedendaagse continentale filosofie en dierenstudies. “Wat ik vooral boeiend vind in de filosofische benadering is dat ze verschillende complementaire perspectieven samenbrengt. De filosofie gaat uit van fundamentele vragen over de aard van de ons omringende wereld, onze ideeën en de culturele keuzes die samenleving en visie op de wereld vormgeven. Bovendien worden filosofische vragen uitgewerkt in samenhang met een kritische analyse van verschillende methoden van kennisverwerving en met ethische en politieke analysen.”

Rol van de verbeelding

Onderzoek van Annabelle Dufourcq richt zich in de eerste plaats op de rol van de verbeelding in onze relatie tot de werkelijkheid. Meer dan ooit, in het digitale en post-truth tijdperk, is het van belang te begrijpen hoe beelden werken en hoe we ze beter kunnen gebruiken. Dit onderzoek heeft geresulteerd in de publicatie van La dimension imaginaire du réel dans la philosophie de Husserl (Springer, Phaenomenologica, 2010) en Merleau-Ponty: une ontologie de l’imaginaire (Springer, Phaenomenologica 2012, Engelse vertaling te verschijnen in 2023).

In de jaren na haar promotie heeft Dufourcq haar onderzoek voortgezet in het kader van verschillende postdoctorale onderzoeksprojecten (aan University of Oregon en aan Charles University in Praag) met als thema hoe de verbeelding van de natuur onze relatie met de natuur beïnvloedt. Zij continueerde dit onderzoek aan de Radboud Universiteit, bij de afdeling metafysica en wijsgerige antropologie, resulterend in de publicatie van het boek The Imaginary of Animals (Routledge 2021). Centraal in dit werk staat de relatie tussen de manier waarop mensen zich niet-menselijke dieren voorstellen en afbeelden (het imaginaire van de dieren) en het voorstellingsvermogen en vermogen tot verbeelding van de niet-menselijke dieren zelf. Voor dit onderzoek kreeg Dufourcq de Radboud Science Award in 2022.

Samenwerking

Dufourcq: “Het is een eer de functie van Socrates bijzonder hoogleraar Humanistische Wijsbegeerte te gaan vervullen. Ik kijk ernaar uit om in Wageningen de ideale omgeving te vinden voor samenwerking met milieufilosofen en voor interdisciplinair onderzoek dat een echte verandering teweeg kan brengen in de manier waarop onze samenlevingen omgaan met niet-menselijke dieren.”

Haar onderwijs en onderzoek aan de Wageningen Universiteit en Research zal gericht zijn op een diep-ecologische reflectie op de rol die de verbeelding en onze dialoog met de dierlijke verbeelding kunnen spelen om de ecologische crisis het hoofd te bieden. Dufourcq zal met name het onderzoeksproject ‘dierlijke subjecten’ ontwikkelen. De centrale vraag in dit onderzoeksproject is: hoe kunnen niet-menselijke dieren in de hedendaagse wetenschappen als subjecten (h)erkend en bestudeerd worden?