Nieuws

Vincent Blok benoemd tot persoonlijk hoogleraar Filosofie

Gepubliceerd op
23 januari 2023

De Raad van Bestuur van Wageningen University & Research heeft prof. dr. Vincent Blok MBA per 1 januari 2023 benoemd tot persoonlijk hoogleraar van de leerstoelgroep Filosofie. In zijn onderzoek kijkt hij hoe disruptieve technologieën zoals Artificiële Intelligentie (AI) ons begrip van de mens en de wereld waarin wij leven verandert.

Vincent Blok (1970) studeerde filosofie aan de Universiteit van Leiden. Daar promoveerde hij in 2005 op een proefschrift over de filosofische methode van de techniekfilosofie van Martin Heidegger en Ernst Jünger. Na zijn promotie was Blok werkzaam als directeur en bestuurder van het Louis Bolk Instituut, een internationaal onderzoeksinstituut op het gebied van biologische en duurzame landbouw en gezonde voeding.

In 2010 werd Blok universitair docent aan Wageningen University & Research (WUR). Eerst was hij verbonden aan de leerstoelgroep Business Management and Organisation en verzorgde hij onderzoek en onderwijs op het snijvlak van bedrijfsethiek en verantwoord innoveren. Zijn onderzoeksgroep specialiseerde zich in de ethische aspecten van innovatie in de private sector, en is momenteel een van de leidende auteurs op het terrein van Responsible Research and Innovation (RRI) in de private sector.

Leerstoelgroep Philosophy

In de periode van 2016-2019 maakte Blok de overstap van Business Management and Organization naar Philosophy. Daar richt hij zich op filosofische en ethische vragen rond nieuwe en disruptieve technologieën in de levenswetenschappen (AI, Digital twins, biomimicry). In zijn onderzoek neemt Blok een fenomenologisch perspectief in om te reflecteren op de sociaal-ethische impact van disruptieve technologieën op planten, dieren en mensen en de manier waarop zij met elkaar samenleven.

Artificiële Intelligentie in duurzame voedselsystemen

Hij leidt momenteel een groot NWO-project over de ethische, juridische en sociale aspecten (ELSA) van Artificiële Intelligentie in duurzame voedselsystemen. Digitale technologieën zoals AI hebben een enorme potentie om bij te dragen aan de duurzaamheid van voedselsystemen, maar roepen ook weerstand op, bijvoorbeeld rond de fundamentele vrijheid en autonomie van producenten en consumenten, rond de consequenties voor werkgelegenheid, en rond de toenemende afhankelijkheid van bedrijven in de voedselketen van enkele grotere technologie bedrijven. Om te profiteren van de potentie van AI om bij te dragen aan duurzame voedselsystemen beoogt het ELSA-lab verantwoorde en mensgerichte AI te ontwikkelen. Daarbij is niet alleen de ambitie om kritisch te reflecteren op de negatieve en onvoorziene aspecten van AI op mens, dier en samenleving, maar ook op de constructieve bijdrage die verantwoorde AI kan leveren aan duurzame voedselsystemen. In het ELSA-lab werken verschillende leerstoelgroepen van WUR samen om te experimenteren met de integratie van ELSA-aspecten in het ontwerp van verantwoorde AI.

Ook onderzoekt zijn groep de veranderende zin en betekenis van grondbegrippen in de levenswetenschappen – leven, natuur, autonomie etc. – onder invloed van nieuwe en disruptieve technologieën zoals AI, synthetische biologie etc. Ons begrip van humane intelligentie, agency en vrijheid verandert bijvoorbeeld onder invloed van technologische ontwikkelen zoals Artificiële Intelligentie en vragen om bezinning op de relatie tussen humane en artificiële intelligentie in verschillende praktijken.

Naast zijn werk voor WUR is Blok directeur van de 4TU Centre for Ethics of Technology graduate school en coördineert hij de nature onderzoekslijn van het Ethics of Socially Disruptive Technologies onderzoeksprogramma, een door NWO gefinancierd zwaartekracht programma waarin de technische universiteiten (Delft, Twente, Eindhoven en Wageningen) en Universiteit Utrecht met elkaar samenwerken.