Over de Sectie Business Science

De huidige dringende uitdagingen op het gebied van maatschappelijke, ecologische en menselijke ontwikkeling vereisen reacties van agrifoodbedrijven en -organisaties, die invloed hebben op hun dagelijkse activiteiten, maar ook op toekomstige strategische vooruitzichten. Gebaseerd op hun diepgewortelde kennis van agrifoodbedrijven, willen de toonaangevende onderzoekers in het Business Science-cluster geavanceerde bijdragen leveren op technologisch, economisch en zakelijk gebied. Onze missie is om wetenschappelijk inzicht en methodologie te ontwikkelen voor huidige en (toekomstige) uitdagingen en deze te delen met stakeholders in agrifoodbedrijven en de samenleving. Onze missie is ook het bieden van toponderwijs in de bedrijfswetenschappen, door onze subdisciplines te integreren.