Sectie Space, Place and Society

De sectie Space, Place and Society (SPS) is gericht op vraagstukken van sociaal-ruimtelijke en ecologische rechtvaardigheid. Met een speciale focus op sociale ongelijkheid, uitsluiting, en pluraliteit, vertalen we kritisch-constructieve kennis naar praktische en politieke actie in het streven naar een meer rechtvaardige, duurzame en gezonde wereld.

Leerstoelgroepen behorend bij de Sectie Space, Place and Society