Circulair en klimaatneutraal

In onze samenleving worden de meeste grondstoffen nog steeds gebruikt voor producten die we weggooien. Dat dit lineaire systeem niet langer houdbaar is, daarover bestaat brede instemming. Een transitie naar circulair gebruik van water, nutriënten en koolstof, gecombineerd met minimaal verlies aan natuurlijke bronnen, is noodzakelijk. Alleen dan kan het klimaat zich herstellen en kunnen we onze groeiende wereldbevolking blijven voeden.

Op weg naar een circulaire en klimaatpositieve samenleving

In het onderzoeksprogramma 'Op weg naar een circulaire en klimaatpositieve samenleving' zet Wageningen University & Research in op nieuwe productiesystemen voor food en non-foodproducten. In onze visie moeten deze systemen niet alleen circulair en klimaat neutraal zijn, maar gaan ze verder: ze hebben positieve klimaateffecten. We doen onderzoek dat zowel bijdraagt aan circulaire én klimaatpositieve productiesystemen op land en in water.

We werken op vier samenhangende thema's aan de transitie naar een circulaire en klimaatpositieve samenleving:

1. Management of transitions

Binnen het thema bouwstenen voor bestuur ontwikkelen we instrumenten die de transitie naar een circulaire en klimaatpositieve samenleving faciliteren.

Lees meer over het ontwikkelen van tools voor het beheren en bewaken van transities

We ontwikkelen een conceptueel kader, en ontwikkelen we (model)- instrumentarium wat beleidseffecten in kaart kan brengen. We stellen indicatoren op om de invloed van nieuwe biobased producten op ecosystemen en agroproductie te kunnen meten en monitoren we in welke mate nieuwe oplossingen hun weg kunnen vinden naar de markt. Daarbij onderzoeken we de belangrijkste barrières en ontwikkelen strategieën die effectief kunnen bijdragen aan de transitie. Zo maken we het met onderzoek mogelijk dat veelbelovende experimenten opgeschaald worden.

2. Primary production systems

De nieuwe circulaire, klimaatpositieve samenleving vraagt om nieuwe primaire productie systemen.

Lees meer over herontwerp van de productie van biologische hulpbronnen

Binnen dit tweede thema bekijken we hoe we de huidige productie systemen kunnen transformeren tot een circulair systeem, welke biomassa-behoeften er zijn in de nieuwe samenleving, en hoe en waar we die biomassa het beste kunnen produceren. Daarbij houden we rekening met klimaatverandering en de claims op land vanuit andere transities. Ook werken aan het in kaart brengen van en oplossingen voor gezondheidsrisico’s voor mens en dier die mogelijk ontstaan als kringlopen sluiten. En we kijken naar de beste mogelijkheden om van de primaire productie system een ‘sink’ broeikasgassen kunnen maken door opslag te faciliteren.

3. Biobased products

In de nieuwe biobased economie is er geen plaats meer voor producten die gebaseerd zijn op fossiele bronnen.

Lees meer over diversificatie van het gebruik van biomassa grondstoffen​

Daarom moet de industrie veel meer biobased, circulaire producten gaan maken. Binnen dit derde thema integreren we onze kennis over de eigenschappen van biomassa, biologische en biotechnologische processen, teelttechnieken en nieuwe chemie om nieuwe duurzame eiwitbronnen uit biomassa te halen en ontwikkelen we biobased alternatieven voor fossiele grondstoffen.

4. Assessment of synergies and trade-offs

Dit omvangrijke project over de beoordeling van synergiën en afwegingen verbindt alle thema's van KB-34 ‘Circulair en klimaatneutraal’.

Lees meer over de Beoordeling van synergieën en afwegingen.

We combineren expertise op het gebied van indicatoren, modellen en hun integratie, en scenario-ontwikkeling om beleid en maatregelen voor duurzame transities te beoordelen. Daarbij richten we ons op de beschikbaarheid van gegevens (WUR Open Science), transparantie in de kwaliteit van gegevens, en methoden voor de vertaling van gegevens om modellen op verschillende schalen - van ‘boerderij tot wereld’ - met elkaar te verbinden. Het project omvat geschakelde modellen en geïntegreerde toepassingen van modellen over klimaat- en fossielvrije onderwerpen.

Impact in 2030

Ons doel is dat Wageningen University & Research in 2030 substantieel bijdraagt aan een circulaire en klimaatpositieve samenleving. Een milieuvriendelijke samenleving waarin bestaande productiesystemen plaats hebben gemaakt voor biobased systemen met gesloten kringlopen die goed zijn voor mens, dier en wereld.

Blogserie Circulair en Klimaatneutraal

Veelgestelde vragen

Vind antwoord op veelgestelde vragen over de circulaire bio-economie in de serie filmpjes hieronder:

How does one start the transition to a circular economy?

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

How does circular agriculture contribute to biodiversity?

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

How does a circular economy lead to less greenhouse gas and climate repair?

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Why is sustainable use of our soil so important?

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Uitgelichte projecten

Nieuws

Meer nieuws

Film

The circular household; How do we live inside our houses?

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

The circular household; Our living environment

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan