Circulair verbonden

De overgang naar een circulaire bio-economie is essentieel voor een duurzame toekomst. Een circulaire bio-economie is zuiniger met natuurlijke hulpbronnen, heeft lagere emissies en zal de natuurinclusiviteit en biodiversiteit van het voedselsysteem verbeteren in vergelijking met de huidige systemen.

Naar een circulaire bio-economie

Binnen het programma 'Circulair verbonden' geeft Wageningen University & Research de circulaire bio-economie inhoud. Samen met boeren, de industrie, de overheid en andere belanghebbenden wordt gewerkt om een transitie naar een circulaire bio-economie zo concreet mogelijk vorm te geven.

In een circulaire bio-economie staan drie principes centraal:

  1. Plantaardige biomassa uit land en water is de basis van ons circulaire voedselsysteem.
  2. Bijproducten van plantaardige biomassa, zogenaamde reststromen, moet je zien te voorkomen. Als ze onvermijdelijk zijn moeten ze worden teruggevoerd naar de bio-economie, met een gezonde bodem als eerste prioriteit. Daarnaast als basismateriaal voor biomaterialen of als veevoer.
  3. Functie en rol van het dier is om biomassa die niet geschikt is voor directe menselijke consumptie, terug te brengen in het voedselsysteem.

Een transformatie naar een circulaire bio-economie brengt grote veranderingen met zich mee, op allerlei fronten. Zo kunnen en mogen voedselresten nu nog niet worden verwerkt tot diervoer. Om dat wel te kunnen doen, moeten er niet alleen innovaties komen die zorgen dat dat goed en veilig kan, maar moet de wet worden veranderd.

Flagship projecten

Om de overgang naar een circulaire bio-economie te versnellen, kunnen ‘small wins’ belangrijk zijn: relatief kleine veranderingen die als een vliegwiel kunnen fungeren. Zoals fietspaden van lignine, de Groene mineralencentrale maar ook bakkerijafval dat wordt verwerkt tot diervoer.
In ons programma werken met vier zogeheten Flagship projecten:

Flagship 1

Flagship 1 gaat alternatieve toekomstscenario’s van een circulaire biobased society in Nederland ontwerpen, en in kaart brengen wat hun ecologische en economische gevolgen zijn.

Flagship 2

Binnen Flagship 2 wordt een tool ontwikkeld om de veiligheid van producten te kunnen beoordelen. Ook in een circulair systeem moeten ons eten maar ook andere producten veilig zijn.

Flagship 3

In Flagship 3 kijken we naar succesvolle én mislukte circulaire projecten, daarvan leren we voor de toekomst.

Flagship 4

Flagship 4 gaat over 'Circularity by Design'. Samen met actoren in Amsterdam gaan we voor stedelijke uitdagingen oplossingen ontwerpen.

Meedenken over de circulaire bio-economie

Een overgang naar de bio-economie vraagt om onderzoek dat samen met de relevante actoren wordt gedaan. Daarom is het belangrijk om samen te werken met iedereen uit die zich bezighoudt met het vormgeven van de circulaire bio-economie. Om zo samen met ons antwoorden te vinden op de vele vragen en uitdagingen die er zijn in deze transitie.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan


Kijk onderstaande documentaires over een circulair huishouden

In deze twee documentaires gaan onderzoekers van Wageningen & University (WUR) dieper in op de invloed van hun onderzoek op het circulaire huishouden van de toekomst. Met ook een blik naar het verleden beschrijven ze hun visie op de toekomst.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan


- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Veelgestelde vragen

In onderstaande filmpjes antwoorden op veelgestelde vragen over de circulaire bio-economie.

How does one start the transition to a circular economy?

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

How does circular agriculture contribute to biodiversity?

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

How does a circular economy lead to less greenhouse gas and climate repair?

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Why is sustainable use of our soil so important?

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan