Eiwitkwaliteit

Er is een groeiend besef dat we onze eetgewoonten moeten veranderen in de richting van een dieet gebaseerd op duurzame, voornamelijk uit planten en afvalstromen afkomstige, eiwitten. Vergeleken met dierlijke eiwitten hebben planten een lagere beschikbaarheid en doelmatigheid, en zijn dus van mindere kwaliteit. De overgang naar plantaardige eiwitten kan dus gezondheidsproblemen opleveren voor kwetsbare groepen zoals ouderen.

Het is een uitdaging om geschikte methodes te ontwikkelen voor de (voor)behandeling van duurzame eiwitbronnen zodat deze de gewenste voedingswaarden afgeven. Daarnaast is er urgent een beter begrip nodig van de onderlinge relaties tussen eiwitbronnen, de metabole staat van de gast, het immuunsysteem en de microbiologische ecologie. Dit thema streeft ernaar wetenschappelijke kennis te produceren waarmee de transitie naar duurzame eiwitbronnen gemaakt kan worden op zo’n manier dat de voedingswaarden gehandhaafd blijven. Daarnaast streven we ernaar potentiële nieuwe eiwitbronnen te benutten voor de verbetering van de menselijke gezondheid.