Gerichte voeding

Wereldwijd groeit het besef dat het bevorderen van gezondheid en welzijn door middel van voedingspatronen niet via een “eenheidsoplossing” gerealiseerd kan worden. Sterker, men beseft zich in toenemende mate dat elk individu op een eigen wijze kan reageren op specifieke voedingscomponenten, zowel op de lange als op de korte termijn. Bovendien hebben verschillende leeftijdsgroepen zoals zuigelingen, kinderen, ouderen, atleten, mannen, vrouwen en specifieke patiëntengroepen elk hun eigen voedingsbehoeften.

De huidige voedingsrichtlijnen geven adviezen gericht op de algemene bevolking, en houden onvoldoende rekening met groepskarakteristieken en individuele behoeften. Deze voedingsadviezen zijn vooral gericht op lange termijneffecten van voeding en de relatie met chronische ziekten. Daarbij wordt voorbijgegaan aan de korte termijneffecten van voeding op het lichamelijk en geestelijk welzijn en het prestatievermogen. Een uitgebreide vernieuwing is nodig, waarbij een nieuw onderzoeksmodel ontwikkeld wordt gericht op individuen en specifieke groepen, en met meer aandacht voor de effecten van voeding op het prestatievermogen en het lichamelijk en geestelijk welzijn. Dit thema streeft ernaar de voedingsbehoeften van specifieke groepen en individuen in kaart te brengen. Daarnaast willen we onderzoeksmethoden ontwikkelen en toepassen om onze kennis uit te breiden op het gebied van de functionele effecten van voedingsstoffen, voedsel en voedingspatronen, zowel op groeps- als op individueel niveau. Het uiteindelijke doel is om te ontdekken welke toekomstige producten ontwikkeld kunnen worden die special gericht zijn op welzijn, gezondheid en prestatie van groepen en individuen.