Mensen van de Gerrit Grijns Initiative

In de Gerrit Grijns Initiative werken hoogleraren uit verschillende vakgebieden nauw samen met bedrijfsleven, overheden en kennispartners om innovaties tot stand te brengen ten behoeve van een lang en gezond leven voor iedereen.