INREF achtergrond

INREF is het ontwikkelingsgerichte interdisciplinaire onderzoeks- en onderwijsfonds van Wageningen University. Het grootste deel van het probleemgeoriënteerde onderzoek wordt uitgevoerd door 'sandwich'-promovendi die in groepen werken aan complexe onderwerpen met betrekking tot de ontwikkelingslanden en opkomende economieën, en die zich richten op het aanpakken van de uitdagingen van de SDG's.

De kernactiviteit van het INREF-programma wordt gevormd door interdisciplinaire, meerjarige, graduate schools-overkoepelende onderzoeksprogramma's over complexe ontwikkelingsgerelateerde kwesties. De Graduate Schools zullen een leidende rol spelen bij de ontwikkeling en het waarborgen van de wetenschappelijke kwaliteit van de meerjarige onderzoeksprogramma's en zullen verantwoordelijk zijn voor het indienen van de voorstellen bij de INREF-raad.Alle activiteiten van INREF worden gemonitord door het INREF-bestuur, bestaande uit de rector, de decaan van het onderzoek en een directeur van een van de Wageningse graduate schools.De directie van WUR benadrukt het belang van samenwerking om de uitdagingen van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) aan te pakken en het nationale, regionale en wereldwijde onderzoek voor ontwikkeling en onderwijs (RfDE) verder te ontwikkelen en te versterken.

Doelen

De meest relevante doelstellingen van het INREF-programma zijn:

 • bijdragen aan excellent onderzoek door interdisciplinaire samenwerking te stimuleren en nieuwe onderzoeksonderwerpen en -benaderingen te verkennen;
 • Komen tot onderzoeksresultaten die echt een verschil maken voor de beoogde eindgebruikers (onderzoekers, beleidsmakers, NGO's, boeren, bedrijven, enz.);
 • Bijdragen aan de SDGs;
 • het uitvoeren en activeren van innovatief, interdisciplinair en vergelijkend onderzoeken voor ontwikkeling binnen Wageningen University en 'breder' WUR
 • Versterken van interdisciplinaire onderwijsprogramma's bij Wageningen Universiteit en partnerinstellingen;
 • Strategisch benutten en uitbreiden van strategische internationale samenwerkingsverbanden voor RfDE;
 • Aantrekken van additionele financiering.

Verwachte resultaten

 • nieuwe, interdisciplinaire en innovatieve onderzoeksbenaderingen en -methodieken;
 • verhoogde (wetenschappelijke) kennis en inzichten over transversale maatschappelijke uitdagingen in nauwe samenhang met de SDG's, met een focus op ontwikkelingslanden en opkomende economieën;
 • uitgebreide strategische internationale RfDE-partnerschappen;
 • wetenschappelijke kennis en informatie die kan worden gebruikt voor goed beschreven belanghebbenden (beleidsmakers, onderzoeks- en onderwijsorganisaties, landbouwers of anderen) op het gebied van RDE;
 • Interdisciplinaire onderwijsmodules of programma's ontwikkeld aan Wageningen University en / of partnerinstellingen voor BSc-, MSc- en PhD-studenten;
 • verhoogde capaciteit voor RfDE in zuidelijke en noordelijke landen;
 • Sterkere positie van WUR in het RfDE-domein;

Programma schema

Het college van bestuur van Wageningen University & Research heeft van 2018 tot 2024 een vierde fase ingelijfd. In de vierde fase worden zowel geïntegreerde onderzoeksprogramma's als seed-money-projecten ondergebracht.

Betrokkenheid en monitoring

De kernactiviteit van het INREF-programma wordt gevormd door interdisciplinaire, meerjarige, graduate schools-overkoepelende onderzoeksprogramma's over complexe ontwikkelingsgerelateerde kwesties. De Graduate Schools zullen een leidende rol spelen bij de ontwikkeling en het waarborgen van de wetenschappelijke kwaliteit van de meerjarige onderzoeksprogramma's en zullen verantwoordelijk zijn voor het indienen van de voorstellen bij de INREF-raad.

Alle activiteiten van INREF worden gemonitord door het INREF-bestuur, bestaande uit de rector, de decaan van het onderzoek en een directeur van een van de Wageningse graduate schools.