De eiwittransitie: een beweging van iedereen

Eiwitten zijn essentiële bouwstenen voor ons lichaam, maar de manier waarop we ze produceren en consumeren is niet langer houdbaar. We moeten toe naar een duurzaam en rechtvaardig voedselsysteem dat wereldwijd in balans is. Daarom onderzoekt Wageningen University & Research mogelijkheden om de beschikbaarheid, diversiteit en acceptatie van bestaande en nieuwe eiwitbronnen te vergroten.

De huidige eiwitproductie en -consumptie zorgt voor uitputting van natuurlijke bronnen, en dat wordt erger met de groeiende vraag ​naar dierlijke eiwitten. Bovendien zijn eiwitten niet eerlijk verdeeld over de wereld; overconsumptie en eiwittekorten gaan hand in hand. Voor een duurzaam en rechtvaardig voedselsysteem dat wereldwijd in balans is, moeten we eiwitten dus beter verdelen. Maar het vraagt ook om een verschuiving naar meer plantaardige eiwitten en nieuwe eiwitbronnen, zoals micro-organismen. Een meer plantaardig dieet, in lijn met de wereldwijde voedingsrichtlijnen, is ook gezonder.​ En iedereen kan bijdragen aan dit voedselsysteem van de toekomst: van boer tot consument

Waar doen wij onderzoek naar?

Wageningen University & Research ontwikkelt baanbrekende kennis en technologieën die de eiwittransitie versnellen. De focus ligt daarbij op:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Waarom is deze beweging belangrijk?

  • Voor het milieu
  • Voor het voeden van de wereld
  • Voor klimaatbestendige voedselsystemen
  • Voor de volksgezondheid

Lees meer over ons eiwit onderzoek