Internationale programma's

Samen met onze internationale academische partners, de private sector, overheden, ngo's en de filantropische sector, dragen we bij aan wereldwijde agenda's, met name de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties.

Wageningen University & Research is bijzonder toegewijd aan negen van de SDG's: Geen honger; Gezondheid en welzijn; Schoon water en goede sanitaire voorzieningen; Duurzame steden en gemeenschappen; Verantwoorde consumptie en productie; Aanpak klimaatverandering; Leven in zeeën en oceanen; Leven op land; en Partnerschappen voor de doelen.

Ons onderzoek aan de SDG's

We willen wereldwijde agenda's opstellen met partners, zoals de Agrifood 5 Alliance (WUR, China Agricultural University, Cornell University, UC Davis en de University of São Paulo) en de CGIAR-instituten.
Als toonaangevend orgaan in landbouw, voeding en milieu begrijpen we onze verantwoordelijkheid om proactief bij te dragen aan de agenda van de Europese Commissie. In de komende jaren zullen we onze onderzoeks- en innovatieprogramma's uitbreiden om bij te dragen aan de Europese doelstellingen, vaak in nauwe samenwerking met soortgelijke Europese instellingen, zoals INRA en Europese partneruniversiteiten.

Een selectie van ons internationale onderzoek:

Europa

  • programma's toegewijd aan kennis- en innovatieontwikkeling en het stimuleren van samenwerken met programma's van publieke organisaties (ERA-Net) die gericht zijn op excellentie in de wetenschap
  • industrieel leiderschap en aanpak van sociale uitdagingen (Horizon 2020)
  • initiatieven voor de uitvoering van de Strategic Research Agenda (JPI)

Meer over Europese samenwerking

Cross-continental: