Sahel

Sahel regio

De Sahel regio vormt een culturele grens tussen het Midden-Oosten en Noord-Afrika in het noorden, en Afrika beneden de Sahara in het zuiden. Het Arabische woord Sahil betekent letterlijk kust, en het is dan ook gemakkelijk om de Sahara te zien als een zee van zand tussen de Maghreb bergketens en de Afrikaanse savanne.

Al lange tijd biedt de Sahel regio haar inwoners een veelvoud aan uitdagingen en kansen. De politieke, economische en sociale situatie in de regio verslechtert echter in rap tempo, hetgeen een negatief effect heeft op de levens van veel kwetsbare mensen. Er is behoefte aan een diepgaand begrip van de processen die de conflicten en voedsel onveiligheid kunnen verminderen. De problemen waarmee de mensen in de Sahel regio te maken hebben, moeten via een trans-disciplinaire benadering aangepakt worden, via toegepast en fundamenteel onderzoek, en middels het versterken van capaciteiten.

Wageningen University & Research is al ongeveer een halve eeuw betrokken in de Sahel. De grote droogte in de vroege jaren 1970 was een belangrijke aanleiding om het klimaat en de bodem, vee en gewassen, natuurlijke vegetatie, sociaaleconomische systemen en de positie van vrouwen te bestuderen. Eind jaren tachtig en begin jaren negentig had WUR verschillende onderzoeksstations in de Sahel. De schat aan interdisciplinaire gegevens die toen is verzameld kan nu gebruikt worden om lange-termijn perspectieven te ontwikkelen voor de regio, mét de regio.

Dat doen we door de plaatselijke capaciteit verder te versterken en door de leiding te nemen in het ontwikkelen van op bewijs gestoelde context-specifieke routes naar robuustere voedselsystemen in een omgeving getroffen door klimaatverandering en conflict. Daarnaast willen we impact creëren door plaatselijke onderzoeksorganisaties te ondersteunen in het afbreken van domein en stakeholder zuilen. Dat doen we door samen te werken en te leren in multidisciplinaire onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s met meerdere stakeholders.

WUR’s betrokkenheid in de Sahel is gericht op de volgende vijf thema’s:

  • Duurzaam beheer en gebruik van land en water
  • De (semi) stedelijke bevolking voorzien van gezonde voedselkeuzes
  • Overbruggen van de kloof tussen het eetpatroon in de stad en op het platteland
  • Boeren en herders complementerende rollen laten spelen
  • Aanpassen aan klimaatverandering