Biodiversiteitspositieve voedselsystemen

Hoe kunnen we voedselsystemen zo omvormen dat ze een positieve invloed hebben op de biodiversiteit? Dit vraagt om onderzoek naar vele aspecten, waaronder genetica, teelt, oogst, verwerking, consumptiebehoeften en voedselveiligheid. Wageningen University & Research (WUR) investeert in nieuwe trajecten voor innovatie en samenwerking.

In de afgelopen decennia heeft WUR een belangrijke bijdrage geleverd aan de uitdagende taak om onze voedselsystemen aan te passen aan de toenemende vraag naar gezond, duurzaam geproduceerd voedsel in een veranderende wereld. Er is echter groeiende bezorgdheid dat het huidige ongekende verlies aan biodiversiteit de ecosysteemdiensten ondermijnt die essentieel zijn voor de kwaliteit van leven, en het voedselsysteem in het bijzonder.

Zo stelt de FAO (2019) dat het vergroten van de biodiversiteit in het voedselsysteem "onmisbaar is voor voedselzekerheid en duurzame ontwikkeling". De waarschuwingen van gerenommeerde mondiale wetenschappelijke panels over de negatieve effecten van biodiversiteitsverlies op de voedselzekerheid vragen om een nieuwe kijk op de rol van biodiversiteit in het voedselsysteem.

Nieuwe trajecten

Daarom wil het investeringsprogramma "Biodiversiteitspositieve voedselsystemen" (B+FS) de fundamentele kennis leveren voor innovatieve trajecten die de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten op akkers, boerderijen, in landschappen en waardeketens versterken.

WUR verbindt steeds meer de domeinen van biodiversiteit en voedsel. Geleidelijk aan is de landbouwaanpak veranderd van een benadering uitsluitend gericht op het verbeteren van agrarische en economische efficiƫntie, naar een benadering die ook sociaal-ecologische duurzaamheid en het vergroten van de biodiversiteit als leidende principes heeft. Concreet worden in dit programma haalbare inspanningen op het gebied van productie, vraag en aanbod van voedselsystemen gecombineerd met het creƫren van mogelijkheden voor agrobiodiversiteit en behoud van de natuurlijke biodiversiteit in het landschap.

Infographic over biodiversiteitspositieve voedselsystemen. Het is een landbouwlandschap met links een vergrootglas boven gewassen, met de tekst 'Breeding for diversity'. In het midden staan mensen en cirkels, die staan voor 'Acceleration for change'. Rechts staat een fabriek met geoogste gewassen aan een lopende band, veiligheidsvinkjes en consumenten die een maaltijd nuttigen. De tekst luidt: "Flexibele verwerking". Deze visual is gemaakt door Natasha de Sena, claspvisuals.com

Hoofdthema's

Kijkend naar de ontwikkelingen op het gebied van biodiversiteit en voedselsystemen heeft WUR drie prioritaire onderzoeksthema's gekozen. Deze passen bij onze voedselsysteembenadering.

  1. Kweken voor meer diversiteit om de genetische basis van het voedselsysteem te verbreden
  2. Opschaling van veelbelovende biodiversiteitspositieve pilots
  3. Gevolgen van diversiteit en variatie in grondstoffen voor voedselverwerking.

Multidisciplinaire onderzoeks- en ontwikkelingsteams werken aan deze 'flagship'-thema's gedurende de looptijd van het investeringsprogramma (2022-2024).

Nieuws uit de flagships

Wildcard-projecten

Daarnaast streeft het investeringsprogramma ernaar de creativiteit van de WUR-gemeenschap te stimuleren door een reeks van kleinere onderzoeks- en voorlichtingsprojecten te ondersteunen. Deze 'wildcard'-projecten verleggen de wetenschappelijke grenzen door riskante en innovatieve benaderingen te kiezen, nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan en contacten te leggen met belangrijke stakeholders.

Nieuws uit de wildcards