Circling Back: Designing, Safeguarding, Accelerating and Scaling for the Circular Bio-economy

Op het symposium Circling Back in november 2022 geeft WUR een overzicht van de resultaten van 4 jaar onderzoek. Meer dan 50 onderzoekers van alle WUR Science Groups werkten samen om nieuwe inzichten te verwerven op het gebied van een circulaire, biobased samenleving, ‘Connected Circularity’.

In deze ondersteuning van de transitie naar een circulaire bio-economie waren vele belanghebbenden betrokken. Van kleine ondernemers op lokaal niveau tot systeempartners op mondiaal niveau. Er werd gewerkt met 4 zogenaamde ‘Flagships’ om zo inzichten en tools op het gebied van circulariteit in de praktijk te vertalen.