Regionale programma's

Op regionaal niveau werken we samen met universiteiten en onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven in innovatieve regio's en hotspots, zoals Food Valley, Seed Valley en Dairy Campus.

Wageningen Campus


De kracht van een campus is de mogelijkheid tot ontmoeting. Wageningen Campus is een inspirerende plek voor het uitwisselen van kennis en verbindingen aangaan tussen kennisorganisaties, bedrijfsleven en startups. De Campus biedt hiervoor verschillende mogelijkheden:

  • vergaderingen
  • samenwerkingen
  • inspiratie en reflectie

Wageningen Campus