Linnen kleding op hangers

Transformatieve bio-economieën: Op weg naar een materialentransitie

Het uitfaseren van fossiele grondstoffen vereist niet alleen een transitie naar hernieuwbare energie, maar ook een transitie naar hernieuwbare materialen. We moeten nieuwe manieren ontwikkelen om de materialen die we gebruiken te produceren (zoals kunststoffen, textiel, bouwmaterialen) en ook strategieën voor apparaten om deze overgang te ondersteunen en te versnellen.

Wageningen University & Research heeft ruime ervaring met transities van voedselsystemen, maar minder in relatie tot de bio-economie. Daarom zal dit investeringsthema verschillende wetenschapsgebieden met elkaar verbinden, te eten ‘sustainability transition studies’ en ‘renewable carbon-based materials’. Deze velden opereerden tot nu toe grotendeels afzonderlijk binnen Wageningen University & Research en daar buiten.

Materiaaltransitie

De materiaaltransitie vereist een effectieve integratie van kennis uit verschillende vakgebieden:

  • expertise van technologieën voor hernieuwbare koolstofproductie, hergebruik, recycling en dematerialisatie, gebaseerd op verschillende natuurwetenschappelijke disciplines;
  • expertise op het gebied van duurzame en rechtvaardige transities, inclusief opties en inzichten vanuit verschillende disciplinaire perspectieven, b.v. sociologie, ecologie en economie;
  • expertise en perspectieven van maatschappelijke stakeholders van wie de transitie in de samenleving uiteindelijk afhangt;

Het investeringsthema beoogt daarom de samenwerking en afstemming tussen wetenschappers uit sterk uiteenlopende disciplines en tussen deze wetenschappers en maatschappelijke stakeholders te versterken. Om dit te bereiken ontwikkelen we innovatieve methodologieën, concepten, instrumenten en werkwijzen die een beter wederzijds begrip en de integratie van kennis tussen disciplines en expertises mogelijk maken, en werken we aan coherente handelingsperspectieven voor alle betrokkenen. Tegelijkertijd onderzoeken, ontwikkelen en testen we nieuwe technische, op de natuur gebaseerde en/of sociale oplossingen en principes die kunnen bijdragen aan de materialentransitie, en maken deze onderdeel van een samenwerkingsproces.

Het thema behelst de maatschappelijke sectoren textiel en bouwmaterialen (interieur en woningbouw), maar de ontwikkelde methoden en principes zijn gericht op een bredere relevantie voor onderzoek, onderwijs en waardecreatie.