Wageningen Research

Onderzoeksevaluaties Wageningen Research

WUR onderzoekseenheden worden in een regelmatige cyclus extern geëvalueerd. Opvolging van bevindingen en aanbevelingen uit onderzoeksvisitaties wordt jaarlijks besproken als onderdeel van de kwaliteitscyclus.

TO2 evaluatie

Wageningen Research is onderdeel van de organisaties voor toegepast onderzoek (TO2), verenigd in de TO2-federatie (Deltares, MARIN, NLR, TNO, stichting Wageningen Research (WR)).

De TO2 instellingen worden in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vierjaarlijks geëvalueerd in TO2-verband en in afzonderlijke deelevaluaties op de criteria kwaliteit, impact en vitaliteit. De meest recente TO2 evaluaties hebben plaatsgevonden in het najaar van 2020. De evaluatierapporten zijn aangeboden aan de Tweede Kamer.

Wageningen Research instituutsevaluaties

De negen instituten van Wageningen Research volgen hun eigen vijfjarige evaluatiecyclus waarin elk instituut individueel beoordeeld wordt door een onafhankelijke evaluatiecommissie. Deze instituutsvisitaties volgen dezelfde evaluatiecriteria als de TO2 evaluaties.