Hond kat diagnostiek testen ziekten hond kat

Diagnostiek: Hond en kat

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) verricht diagnostiek bij honden en katten. De tests worden uitgevoerd bij zieke dieren, en ook in het kader van export.

Wij testen op verschillende ziekten, zoals Rabiës (onder andere titerbepaling) en Brucella canis.

1. Vul het opdrachtformulier in

Wilt u monsters laten onderzoeken? Vul het formulier in en voeg dit uitgeprint en ondertekend toe aan uw onderzoeksmateriaal.

Meerdere monsters? Check hier of een vooraanmelding nodig is. Voorkom zo onnodige vertraging in de diagnostiek bij een grotere inzending.

Opdrachtformulier diagnostiek hond en kat

Opdrachtformulier diagnostiek hond Zuid-Afrika

Testen Babesia gibsoni IFT (BGS01) weer mogelijk

9 april 2024

We zijn blij u te kunnen melden dat het testen op Babesia gibsoni IFT (BGS01) weer mogelijk is. Dat betekent dat monsters voor deze test kunnen worden ingestuurd. Het maken van een afspraak voor de inzending van monsters is noodzakelijk. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze afdeling Dispatch Service Unit (DSU). DSU is telefonisch bereikbaar op +31 (0)320 238302 en via het emailadres dsu.bvr@wur.nl.

Testen Babesia gibsoni IFT tijdelijk niet mogelijk

28 februari 2024

Op dit moment ervaren we grote problemen met de testen Babesia gibsoni IFT (BGS01). Hierdoor is het niet mogelijk om resultaten van deze test te rapporteren. Monsters die voor deze test worden ingestuurd, kunnenmomenteel niet worden getest. We ervaren dit als zeer ongewenst en doen er alles aan om deze testen zo snel mogelijk weer doorgang te laten vinden. Alle ingestuurde monsters worden bewaard totdat de testen weer kunnen worden uitgevoerd. Zodra de test weer beschikbaar is, zullen we dat communiceren.

Opdrachtformulier rabiës serologie - Bewijs van inenting (titerbepaling)

Titerbepaling: test of uw hond of kat beschermdis tegen rabiës

Wilt u een hond of kat meenemen op reis? Bij reizen naar het buitenland is het in de meeste gevallen nodig dat de kat of hond gevaccineerd is tegen rabiës (hondsdolheid). Soms is er voor vertrek ook nog een titerbepaling nodig, om aan te tonen dat er na vaccinatie antistoffen zijn gevormd. Win hierover advies in bij de dierenarts en/of de ambassade van het land waar u heen gaat.

In Nederland is Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad het officieel erkende EU-laboratorium dat de titerbepaling uitvoert. Bij deze test wordt de hoeveelheid antistoffen in het bloed (de titer) vastgesteld. Daaruit blijkt of de inenting goed is aangeslagen, dus of de hond of kat voldoende is bescherm tegen hondsdolheid. Deze test heet ‘rabiës serologie’.

Met uw huisdier naar Groot-Brittannië?

De regels voor het meenemen van een hond of kat naar het Verenigd Koninkrijk en andersom zijn niet veranderd na de Brexit.

Lees meer over de regels van de Britse overheid (Engels)

Huisdier uit Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne komen veel vluchtelingen naar Nederland die ook hun huisdieren meenemen. Om de introductie van besmettelijk dierziekten (o.a. Brucella canis en Rabiës) tegen te gaan is het zaak om deze dieren zo snel mogelijk te diagnosticeren. U kunt monsters naar ons toesturen met het 'Opdrachtformulier diagnostiek hond en kat'.

2. Stuur de monsters op

Voeg het ingevulde opdrachtformulier bij de monsters en verzend het materiaal of geef het af.

3. Volg uw inzending

Via MijnBVR volgt u uw inzending en kunt u (deel)rapportages bekijken. Log hieronder in met uw klantnummer.