Parasitaire ziekten in dieren

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) ondersteunt overheid en bedrijfsleven door het uitvoeren van diagnostiek, onderzoek en beleidsadvisering ter preventie en bestrijding van parasitaire dierziekten. Soms zijn deze ziekten overdraagbaar op de mens (zoönosen).

Wat zijn parasitaire ziekten?

Parasieten zijn organismen die leven op en in planten, dieren en mensen. Ze leven en planten zich voort ten koste van de gastheer. Parasieten kunnen net als virussen en bacteriën dieren en mensen ziek maken.

Is er reden tot zorg in Nederland?

In de (sub)tropen komen parasieten meer voor dan in de gematigde en koele delen van de wereld. Maar ook in Nederland zijn we alert. Sommige parasitaire infecties komen hier van nature voor, daarnaast kan er import plaatsvinden via verkeer vanuit het buitenland. Deze ziekten beïnvloeden de gezondheid en het dierenwelzijn, kunnen economische schade veroorzaken en zijn in sommige gevallen ook gevaarlijk voor mensen.