Dood wild zwijn gevonden? Afrikaanse varkenspest AVP

Dood wild zwijn gevonden?

Vroegtijdige signalering van Afrikaanse varkenspest (AVP) is zeer belangrijk om de impact van een eventuele introductie in Nederland zo klein mogelijk te houden. Wat zijn de stappen om te nemen bij het vinden van een dood wild zwijn in de natuur?

Tot op heden is Nederland nog niet getroffen door deze ziekte. Dat is goed nieuws, maar waakzaamheid blijft geboden.

1. Houd afstand

Niet elk dood wild zwijn is natuurlijk het gevolg van een ziekte, maar dit kan wel het geval zijn. Dus mocht u een dood zwijn in de natuur aantreffen, raak het dier dan voor de zekerheid niet aan. Houd het liefst minimaal 5 meter afstand.

2. Meld de vondst

Het is altijd goed om de vindplaats van een dood wild zwijn te melden bij de boswachter of opzichter van het terrein. Wanneer u geen sporen ziet van een andere doodsoorzaak dan ziekte (zoals een aanrijding, afschot of stroperij), dan is het belangrijk om de vondst direct te melden.

Zolang er geen Afrikaanse varkenspest is in Nederland, geldt dat elk gevonden kadaver van een wild zwijn waarbij geen sprake is van een andere duidelijke doodsoorzaak, wordt beschouwd als een verdenking. Dit geldt nog sterker als er meerdere zwijnen bij elkaar dood gevonden worden.

3. Beoordeling van het kadaver

Bij een verdenking neemt de lokale beheerder contact op met de provinciale wild-coördinator. Deze gaat ter plaatse om het kadaver te beoordelen.

4. Onderzoeken van een verdenking

Bij een verdenking stelt de wildcoördinator de NVWA op de hoogte. Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) zal vervolgens een monster van het dode wilde zwijn op Afrikaanse varkenspest en klassieke varkenspest onderzoeken.