Vogelgriep, wat te doen als u dode vogels aantreft?

Vogelgriep - wat te doen als u dode vogels aantreft?

Niet elke dode vogel is het gevolg van de heersende vogelgriep. Mocht u een dode vogel aantreffen dan kunt u daar melding van maken. Wie het dier vervolgens opruimt, dat hangt af van de locatie.

Wie ruimt een dode vogel op?

Wie ruimt een dode vogel op als deze niet kan blijven liggen? Dit hangt af van waar het dode wilde dier ligt.

  • Balkon of tuin > Draag wegwerphandschoenen, doe de vogel in een vuilniszak in de container, was de handen met zeep
  • Lokale weg of lokaal water > Gemeente, sommige gemeenten hebben dit uitbesteed aan de dierenambulance
  • Provinciale weg > Provincie
  • Provinciaal water > Waterschap, zie www.waterschappen.nl/mijn-waterschap
  • Rijks water of (auto)snelweg > Rijkswaterstaat, tel: 0800 8002
  • Langs het spoor > Prorail, tel: 0800 77 67 245

Melding maken dode wilde vogel

Dode wilde vogels kunnen worden gemeld bij Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) via het onderstaande meldingsformulier. Hier kunt u alleen een melding doen over dode wilde vogels. Het DWHC ruimt de dieren niet op. Gevallen van dode hobbykippen of hobbyvogels kunt u melden bij uw dierenarts.

Advies voor beheerders van afgelegen gebieden

In bewoonde gebieden en in buitengebieden waar veel publiek komt, worden dode wilde vogels opgeruimd in verband met hygiƫne en om de kans op verspreiding van virussen te beperken. Echter, het is niet zo duidelijk voor terreinbeheerders wat de beste manier is om te handelen bij dode wilde vogels in buitengebieden met weinig publiek. Daarom heeft de werkgroep 'AImpact2021' waar WBVR onderdeel van uitmaakt voor deze gebieden een ruimingsadvies opgesteld. Hierin wordt beheerders de keuze geboden voor of tegen het opruimen van vogelkarkassen.