Hygiënemaatregelen bij vogelgriep

Hygiënemaatregelen bij vogelgriep

Bij een uitbraak moeten we samen proberen om de kans op verspreiding van het virus zo klein mogelijk te maken. Vanaf een besmet bedrijf kan men makkelijk het vogelgriepvirus verslepen na contact met besmette dieren of mest. Vooral via kleding, schoenen en handen. Het virus kan al geruime tijd aanwezig zijn voordat de ziekte opgemerkt wordt. Het is daarom altijd van belang om de basisregels voor hygiëne goed te volgen.

Pluimveehouders wordt ook geadviseerd om hygiëneregels in acht te nemen voordat zij naar een plaats gaan waar ze andere pluimveehouders of pluimvee kunnen ontmoeten.

Wat kunnen pluimveehouders doen?

  • Neem zo kort mogelijk voor vertrek een douche of was uitgebreid en vergeet daarbij het haar niet
  • Trek schone kleren en schoenen aan die voor het bezoek zijn gereserveerd
  • Was voor vertrek nog de handen met water en zeep
  • Neem niet meer mee dan nodig is
  • Bezoek geen andere plaatsen waar voor vogelgriep gevoelige dieren zijn (kippen, ganzen, struisvogels etc.), bijvoorbeeld andere boerderijen, een dierentuin of kinderboerderij
  • Wissel na thuiskomst direct van kleding en schoenen, voor het bedrijfsgedeelte te betreden

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Wat doet de overheid tegen verspreiding van vogelgriep?

Wanneer het risico op introductie van HPAI virus bij pluimvee hoog is, dan kan de overheid maatregelen instellen om verspreiding te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een bezoekverbod, ophok- en afschermplicht en extra regels voor vervoer.

In een gebied rondom een besmet pluimveebedrijf wordt een vervoersverbod ingesteld voor alle vogels en broed- en consumptie-eieren. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht om watervogels niet te verstoren.