Rol Wageningen Bioveterinary Research bij vogelgriep onderzoek

De rol van Wageningen Bioveterinary Research in het onderzoek rond vogelgriep

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) is hét instituut dat onderzoek uitvoert naar aviaire influenza, ook bekend als vogelgriep. WBVR test zowel materiaal van pluimvee van bedrijven uit het monitoringsprogramma, als materiaal afkomstig van bedrijven waar een vermoeden van besmetting van vogelgriep is. Ook onderzoekt WBVR dode, wilde (water)vogels.

WBVR verricht diagnostiek bij verdenkingen van besmetting bij pluimvee. Het doel is zo vroeg mogelijk infecties op te sporen en pluimvee in de omgeving van een infectiebron extra te controleren. Naast de laboratoriumtesten adviseert WBVR over bestrijdingsstrategieën, risico-inschattingen met epidemiologische modellen en stelt risicoanalyses op. Dit is noodzakelijk om maatregelen te kunnen nemen tegen de vogelgriep. Tevens doen wij onderzoek naar vaccinontwikkeling en toedieningsmethoden van vaccins.

Vogelgriep in beeld

Vogelgriep in beeld

Onderzoek naar de herkomst van vogelgriep

Wageningen Bioveterinary Research onderzoekt de herkomst van vogelgriep, door genetische analyse van nieuwe virussen die worden aangetroffen in Nederland. Ook voeren onze onderzoekers genetische analyses uit om te onderzoeken of de virussen op pluimveebedrijven op elkaar lijken. Dit maakt duidelijk of er aanwijzingen zijn voor bedrijf-naar-bedrijf transmissie, of dat het waarschijnlijker is dat het gaat over afzonderlijke introducties door wilde vogels.

Introductie van vogelgriep op pluimveebedrijven

Daarnaast onderzoekt WBVR de introductie van vogelgriep op pluimveebedrijven. Daarbij wordt gekeken naar aspecten zoals:

Omdat uitloopbedrijven een groter risico lopen op introductie van vogelgriepvirussen onderzoeken we ook: welke wilde (water)vogels bezoeken de uitloop, op welk tijdstip van de dag, in welke tijd van het jaar en is er direct contact tussen kippen en wilde (water)vogels. Er worden nieuwe methoden getest om wilde (water)vogels uit de uitloop te weren, bijvoorbeeld met een laser.

Vaccinontwikkeling vogelgriep

In opdracht van de overheid test WBVR in de High Containment Unit de effectiviteit van vaccins tegen vogelgriep bij legkippen. Er worden nieuwe typen vaccins getest van verschillende farmaceuten. 

Dode wilde vogels testen op vogelgriep

Om de verspreiding van vogelgriep te monitoren, test WBVR in opdracht van de overheid wilde vogels op het virus. Deze vogels worden vaak door particulieren aangemeld en opgehaald door de GD en AID.