Chirurgische technieken

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) beschikt over technologisch hoogstaande operatiekamers. Hier kunnen onze uitstekende biotechnische deskundigen complexe chirurgische ingrepen uitvoeren. Dieren kunnen onderworpen worden aan complexe ingrepen. Bijvoorbeeld de productie van met keizersnede geboren en zonder moedermelk opgroeiende dieren (CDCD) en perfusie van het kleine darmsegment in varkens.

Met keizersnede geboren en zonder moedermelk opgroeien

We maken gebruik van zogenoemde CDCD dieren voor verschillende soorten onderzoek. Omdat CDCD dieren niet via de natuurlijke weg worden geboren, zijn ze niet in aanraking gekomen met micro-organismen uit het geboortekanaal. Dit levert dieren op die gegarandeerd vrij zijn van specifieke ziekteverwekkers. Aanvullend, de CDCD biggen komen van moederdieren die al vrij zijn van specifieke ziekteverwekkers (SPF). Door dieren geen moedermelk te geven, wordt de overdracht van antilichamen van de moeder voorkomen. Ziekteverwekkers worden buitengesloten door alles dat in contact komt met de CDCD-dieren nauwgezet te monitoren, desinfecteren en filteren. Hierdoor ontstaan dieren met een ‘schone’ microbiële status, dieren die immunologisch onbekend zijn met alle ziekteverwekkers. Dat kan een groot voordeel zijn bij vaccinatieproeven. We kunnen zowel CDCD kalveren als CDCD biggen produceren.

Perfusie van het kleine darmsegment

De test van de perfusie van het kleine darmsegment (SISP) is een varkensmodel voor darm gerelateerde vragen. Een gespeende big wordt onder narcose gebracht om de buikholte te openen en de dunne darm in 10 segmenten te verdelen. Elk segment is ongeveer 20 cm lang en kan aan beide uiteinden worden voorzien van een craniale instroom en een caudale uitstroom. Deze canules worden gebruikt voor perfusie en om de afscheiding van vloeistoffen door de darm te volgen. Elk segment afzonderlijk kan gebruikt worden om een test te doen (infectie, voedingsstoffen, medicijnen) en daar de effecten van te meten op de uitscheiding van vloeistof (diarree) en op gastheerreacties door de genexpressie te bestuderen.