Gezonde veehouderij

Organisatie van Wageningen Bioveterinary Research

Wageningen Bioveterinary Research is een onafhankelijk onderzoeksinstituut en het nationale referentie-instituut dat op veterinair gebied bijdraagt aan de bescherming van de dier- en volksgezondheid in Nederland.

Vooraanstaande activiteiten

 • onderzoek voor overheid en bedrijfsleven
 • advies voor effectief dierziektebeleid
 • actief volgen internationale ontwikkelingen
 • regelmatig initiator van nieuwe onderzoeksprogramma’s

Werkterrein

Het werkterrein van Wageningen Bioveterinary Research strekt zich uit over de volle breedte van het terrein van de infectieuze ziekten (virussen, bacteriën, prionen en parasieten) bij alle landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren, vissen en schelpdieren, en ook bij dieren in het wild. Verder richt het instituut zich op ziekteverwekkers bij dieren die een risico vormen voor de mens (zoönosen).

Belangrijke onderwerpen van onderzoek en advies

 • diagnostiek van dierziekten
 • ontwikkeling en validatie van diagnostiek
 • ontwikkeling en controle van vaccins
 • effectieve surveillance
 • programma’s voor monitoring, vrijwaring en bestrijding van dierziekten
 • zoönosen
 • door vectoren overgedragen ziekten
 • antibioticumresistentie
 • darmgezondheid

Kernkwaliteiten

Wageningen Bioveterinary Research heeft zijn opdrachtgevers veel te bieden.

De belangrijkste kwaliteiten

 • brede groep internationaal erkende experts
 • omvangrijke en brede expertise in de vrijwaring en bestrijding van endemische en epidemische dierziekten
 • van relatief eenvoudig tot zeer complex multi-disciplinair onderzoek
 • van fundamenteel onderzoek tot (pre-) klinische en pre-competitieve studies
 • ontwikkeling en evaluatie van surveillance en monitoringsprogramma’s
 • hoogwaardige laboratorium- en proefdierfaciliteiten
 • epidemiologie, infectiebiologie, pathologie, diagnostiek en vaccinontwikkeling
 • nieuwste ontwikkelingen in methoden, technieken en inzichten
 • kwaliteitsborging
 • goed geoutilleerde en ervaren crisisorganisatie

Organigram

Organogram WBVR